SF: Monsterregnen kan blive til jobs

Miljøpolitiker og vækstordfører Steen Gade fra SF bragte sammen med adm. direktør Simon Boel fra den store vandteknologi-virksomhed EnviDan A/S i Silkeborg i dag miljøet ind i valgkampen.

Skriver SF i sin pressemeddelse
-Og fortsætter
De holdt fælles pressemøde, hvor Steen Gade præsenterede SFs forslag på vandområdet.

Danmark har gennem de seneste årtier opbygget en stærk vandsektor, der beskæftiger godt 35.000 personer, og som årligt eksporterer for 15 mia. kr.

Sektorens forspring på verdensmarkedet er dog truet i disse år.

Simon Boel fra EnviDan A/S sagde på pressemødet i dag:
-Danmark er ved at miste sit forspring på vandområdet.
Den indsats i forhold til klimatilpasning, spildevand og rent drikkevand har ikke det ambitionsniveau, vi ser i landene omkring os.

Det betyder, at vi ikke længere er først med de nye løsninger.
Vi har teknologierne til at bringe os i front igen, men vi fornemmer klart,
at der mangler politisk handling.

Jo bedre rammevilkår vi får som virksomhed, jo bedre vil både miljøet og udviklingen af vandsektoren få det.

– Jeg ser derfor gerne, at vi får mere ambitiøse planer på vandområdet, får uddannet flere inden for vandteknologi, samt får sat midler af til udvikling og demonstration af nye løsninger på vandområdet.

Steen Gade kunne konstatere, at der er stor overensstemmelse mellem virksomhedens behov og SFs politik på området.
– SF vil forpligte kommunerne til at lave klimatilpasningsplaner, og understøtte denne indsats med en Klima Task force.

Vi vil have en mere ambitiøs og innovationsskabende regulering på vandområdet, så vi i Danmark igen kan komme foran.

Og vi vil understøtte nye løsninger med et Miljøudviklings- og Demonstrationsprogram,
som vi vil sætte 200 mio. kr. om året af til, siger Steen Gade. Han slutter:

-På denne måde kan vi skabe op til 10.000 nye arbejdspladser i vandsektoren, samtidig med at vi sikrer, at borgere og landmænd ikke skal have oversvømmelser vi kunne have undgået, Skriver SF i pressemeddelsen

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her