SF: Regeringen på nyt lavpunkt i behandlingen af udsatte flygtninge

SF: Regeringen på nyt lavpunkt i behandlingen af udsatte flygtninge
SFs asylordfører Astrid Krag er forarget over regeringens forslag om, at flygtninge, der er pensionister, skal have væsentlig ringere mulighed for at optjene ret til pension. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Det er et nyt lavpunkt for regeringen.
En lille, men ekstremt udsat gruppe, bliver ramt hårdt, når de ikke engang kan få en ordentlig folkepension længere.

Jeg har svært ved at se det som andet end chikane mod de ca. 200 mennesker om året, regeringens lovforslag vil ramme. SF afviser forslaget fuldstændigt.

Regeringen har konkret fremsat et lovforslag om, at opholdstid i hjemlandet ikke længere skal tælle med i optællingen af retten til brøkpension for flygtninge.

Brøkpension er en nedsat pension, man modtager, hvis man ikke har optjent ret til fuld folkepension i Danmark.

Der er ikke tale om mennesker, som er taget til Danmark frivilligt, tværtimod.
Mange har flygtet fra krig, tortur og umenneskelige forhold, og nu vil regeringen markant forringe deres mulighed for at få en ordentlig pension.

Der er heller ikke tale om mennesker, som har stor sandsynlighed for at modtage pension fra deres hjemland. Det er et meningsløst og umenneskeligt forslag.

For yderlig læsning

/sf.dk/seneste-nyt