SF støtter LO – Brug for mere effektiv kontrol mod social dumpning

-Social dumping er en trussel mod danske lønmodtagere, hvis job bliver undermineret. Men det er også en trussel mod hele velfærdssamfundet. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Det har LO’s formand Harald Børsting ret i.
Og derfor er der stort behov for, at staten sætter ind med en mere effektiv kontrol, siger SFs arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen, der er gæst på LO’s kongres i Aalborg i disse dage

En forstærkelse af kampen mod social dumping af de emner, der har givet størst bifald på LO’s kongres i Aalborg.

LO-formand Harald Børsting sagde, at han forstår danskernes frustration over at blive fyret, mens der anvendes en stigende andel af udenlandsk arbejdskraft som bl.a. bygningsarbejdere, lastbilchauffører og gartnere.

Han opfordrede både arbejdsgivere, Folketinget og regeringen til at lette røven og komme i arbejdstøjet.

-SF er enig i denne opfordring.
Vi har brug for en langt mere effektiv kontrol fra statens side.

Det er absolut ikke kun fagbevægelsens ansvar.
LO-formanden har ret i, at det også er arbejdsgivernes og statens.

-Social dumping er en trussel mod danske lønmodtagere, hvis job bliver undermineret.
Men det er også en trussel mod hele velfærdssamfundet.

Hvis det danske lønniveau sænkes til østeuropæisk niveau, vil der komme langt mindre beløb ind i samfundets kasser i skat, hvilket er en trussel mod vores fælles velfærd, siger Eigil Andersen.

SF foreslår
-At skærpe kontrollen over for udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere ved at oprette ét samlet kontrolorgan, hvor myndighederne arbejder sammen.

I dag er ekspertisen spredt ud over SKAT, politiet og Arbejdstilsynet, der foruden arbejdsmiljø også har fået opgaven med at kontrollere at udenlandske firmaer har opfyldt kravet om at registrere sig i det statslige RUT-register i Tønder.

-Hvis denne registrering ikke er sket, skal Arbejdstilsynet som noget nyt kunne stoppe arbejdet på byggepladsen.

-SKAT, Arbejdstilsynet og politiet skal have i alt 45 mill. kr. ekstra årligt til mere kontrol på området.

-Arbejdsmarkedets parter får 15 mill. kr. til at oplyse og føre kontrol med, at virksomhedernes løn- og arbejdsforhold følger danske regler.

-Alle udenlandske firmaer, der vil arbejde i Danmark, skal anmelde sig til kontrolmyndigheden/RUT-registret allerede 8 dage inden arbejdet påbegyndes (i dag skal det først ske, når arbejdet går i gang. Mange er slet ikke registreret).

-Gennem en ny lov indføres såkaldt kædeansvar, som betyder at myndighederne kan opkræve manglende betaling af skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms fra underentreprenører (hvor det tit halter) hos den, der har bestilt arbejdet, dvs. hovedentreprenøren eller bygherren. De vil derfor fremover være mere forsigtige med, hvem de hyrer som underentreprenører.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her