Skatteaftale mellem EU og Schwiez


Skatteaftale mellem EU og Schwiez
EU-regler om beskatning af renteindtægter på opsparing skal nu også gælde for Schweiz. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
I dag skal EU’s medlemsstater give hinanden oplysninger om renteindtjeninger for at få en reel beskatning.

Hvis du har din opsparing i Schweiz, kommer de fælles EU-regler på området altså også til at gælde for dig.

Torsdag 16. juli skal denne aftale mellem EU og Schweiz diskuteres første gang i Europa-Parlamentets økonomiudvalg, og det er det danske medlem Jeppe Kofoed der er parlamentets ordfører på sagen.

Aftalen er endnu et skridt i den rigtige retning i den omfattende kamp mod skatteunddragelse der kommer til at fylde meget i EU-arbejdet i årene fremover

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her