Skolemælk og frugt


Skolemælk og frugt
Sunde madvaner grundlægges i barndommen
Over 20 millioner børn i EU er overvægtige og unge spiser i gennemsnit kun mellem 30 og 50% af den anbefalede daglige mængde frugt og grønt.

EU og medlemslandene bør derfor tilskynde børn til at spise sunde og lokale fødevarer, blev man enige om i Parlamentet onsdag.

MEP’erne ændrede i et forslag til nye regler, der skal sikre, at skolebørn får undervisning i sund kost samt skolemælk, frugt og grønt via en EU-ordning.

De ændrede tekst vil udgøre Parlamentets forhandlingsmandat for forhandlingerne om en endelig aftale med medlemsstaterne.

Baggrund
Skolemælksordningen blev etableret i 1977.
Frugtordningen, som også indeholder en bestemmelse om uddannelsestiltag, blev etableret i 2009. De to ordninger har indtil nu fungeret på forskellige juridiske og finansielle ordninger.

Flere valgmuligheder, mere retfærdig finansiering
Parlamentet støttede planerne om at fusionere de to eksisterende ordninger for henholdsvist skolemælk og frugt og styrkede de undervisningsmæssige aspekter og foretog også ændringer i lovforslaget, i Parlamentets tekst

• Tilføjer mælkeprodukter med dokumenterede gavnlige virkninger for børns sundhed – såsom ost og yoghurt – til listen over levnedsmidler berettiget til EU-støtte (under forudsætning af, at de ikke er tilsat aromaer, frugt, nødder eller kakao). Lokale og regionale produkter skal have prioritet

• Kræver, at EU’s medlemsstater øremærker 10-20% af EU-finansieringen til uddannelsesaktiviteter, der skal fremme sunde spisevaner og bekæmpe madspild, f.eks. gennem gårdbesøg og uddeling af lokale specialiteter som forarbejdede frugter og grøntsager (med mindre de er tilsat sukker, fedt, salt eller sødestoffer), honning, oliven eller tørrede frugter

• Afsætter yderligere 20 millioner euro til mælkeordninger, så den årlige finansiering for mælk og mejeriprodukter kommer op på 100 millioner euro, med 150 millioner euro til frugt og grønt

• Fordeler EU-midlerne mere retfærdigt mellem EU’s medlemsstater ved at opstille to centrale kriterier for hele ordningen (andelen af 6-10-årige børn i befolkningen samt regionens udviklings-niveau inden for medlemsstaten).

Den nye ordning vil de første seks år skulle tage hensyn til, hvor meget støtte de hidtidige ordninger har modtaget og vil desuden skulle afvejes i forhold til et nyt årligt minimumsbeløb for EU-støtte pr. barn.

Lovforslaget i Parlamentet
-En sund og afbalanceret kost er grundlaget for et godt helbred. Men forbruget af frugt, grøntsager og mælk har været faldende i hele EU med mange negative konsekvenser for europæerne til følge. De nye regler skal sikre, at der gøres mere i vores skoler, ikke kun for at give vores børn sunde fødevarer, men for at uddanne dem bedre, hvad angår sunde spisevaner”, sagde Marc Tarabella (S&D BE), som er ansvarlig for lovforslaget i Parlamentet.

Næste skridt
Parlamentet godkendte ændringerne til udkastet til den nye forordning og forhandlingsmandatet for forhandlingerne med EU’s Ministerråd med 458 stemmer for, 97 imod og 28 undladelser.

Når Ministerrådet har vedtaget sit forhandlingsmandat, vil Parlamentet, Rådet og Kommissionen indlede forhandlingerne om den endelige ordlyd af den nye lov.

For yderlig læsning

Skolemælk og frugt: MEP’erne støtter tiltag til fremme af sundere madvaner
 
Bertel Haarder, Det er lærernes skyld