Smøl på det telemedicinske område har kostet eksportindtægter

Danske virksomheders markedsandele på telemedicinske løsninger er halveret de seneste 10 år

Danske medico-tekniske virksomheders andel af det voksende marked for automatisering og telemedicinsk udstyr er de seneste 10 år blevet halveret ifølge tal fra Eurostat.

Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
I år 2000 havde danske virksomheder en markedsandel på 0,8 pct. af markedet i EU for telemedicinske løsninger.

Markedsandelen er under den nuværende regering faldet til 0,4 pct.

Det får SFs vækstordfører Steen Gade til at sige:
– Det har kostet eksportandele for de danske virksomheder og dermed private arbejdspladser på automatiserings- og teleområdet, at den nuværende regering har smølet med at sikre gode rammevilkår i Danmark på det telemedicinske område.

Danske virksomheder har ikke haft det hjemmemarked de har brug for, for at kunne sælge deres løsninger i udlandet.

– Hvis rammevilkårene på sundhedsområdet var fulgt med udviklingen i landene omkring os, ville de danske telemedicinske virksomheder kunne have mindst en dobbelt så stor eksport.

Desværre har den nuværende regering ikke ført egentlig erhvervspolitik de seneste 10 år og set passivt til, mens 180.000 jobs i den private sektor er forsvundet.

Det vil vi i SF ændre, ved at skabe gode rammevilkår på de områder hvor der er udsigt til global vækst de kommende år.

Steen Gade er glad for, at regeringen ifølge Berlingske Tidende nu er vågnet op, og at den nye sundhedsminister med et udspil i dag vil rette op på regeringens undladelsessynder i forhold til rammevilkårene på det telemedicinske område.

Men er samtidig ærgerlig over, at det ikke er sket før.
Han siger -Det er godt, at regeringen nu også på dette område følger de tanker vi har lagt frem.

Men vi håber, at de ikke som på energiområdet kun gør det halvt.
Så jeg håber, at ministeren udover takststrukturen også vil sikre, at kommunerne får økonomi og en elektronisk infrastruktur til at de kan tage sig af patienterne.

Konkret betyder det, at vi skal have fremrykket implementeringen af en fælles elektronisk patientjournal, have sikret patientjournalerne bliver brugt af kommunerne, samt sikret at kommunerne får overført midler fra regionerne til at tage sig af de udlagte patienter.

Det telemedicinske område er ifølge Steen Gade et af de områder, hvor ønsket om en bedre og mere effektiv offentlig sektor kan gå hånd i hånd med behovet for flere private arbejdspladser, der kan sikre at Danmark har noget at leve af de kommende år.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her