Spare- og nedskæringspolitikken truer de svagestes sundhed

Spare- og nedskæringspolitikken truer de svagestes sundhed
På torsdag d. 28. januar holder Borgerklageudvalget (PETI) et møde med forskere og eksperter i sundhedspolitik for at finde årsager til på det stigende antal borgerklager om svagtstilledes adgang til offentlig sundhedshjælp og medicin samt komme med løsningsforslag. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Finanskrisen har nemlig også sat sit negative præg på kvaliteten af Europas sundhedssektor.

I lande som Grækenland, Irland og Portugal har sparepolitikken tvunget sundhedsministerierne til at udsulte sygehusene og skære medicinstøtten ind til benet.

Reformernes sociale slagside har man stort set ignoreret.
Særligt hårdt rammer besparelserne i øjeblikket i Grækenland hvor WHO – som beskrevet i en caserapport fra 2014 – allerede før krisen kunne kritisere de offentlige sygehuse for at svigte de svageste patienter (det hører med til det syge billede af medicinalindustrien har fået lægerne til at kampagne for, at kun patentmedicin er effektiv og den langt billigere kopimedicin er dårligere).

Workshoppen “The Impact of the Economic Crisis on Acces to Health Care and Medicines” håber på at kunne give borgerklageudvalget flere brugbare politiske svar på de kritiske tilstande.

For yderlig læsning

Udvalget for borgerklager
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her