Stå sammen mod terror og fanatisme

180920151427

Stå sammen mod terror og fanatisme
Jeg tror, at vi alle er både chokerede og skræmte efter fredagens forfærdelige terrorangreb i Paris. Jeg har på vegne af Enhedslisten over for den franske ambassadør udtrykt min stærkeste medfølelse og solidaritet med ofrene, de pårørende og hele befolkningen i Paris og Frankrig. Skriver Enhedslisten i deres pressemeddelelse

–og fortsætter.
Massakren mod uskyldige borgere i Paris er så hæslig og umenneskelig, at det er svært at finde ord. Det er ikke til at forstå, hvad der kan få nogen til at myrde tilfældige en fredelig fredag aften i Paris.

Det er nu helt afgørende, at vi ikke lader terrorister og fanatikere så mere had og splittelse mellem os. Vores svar på angrebene må være at stå endnu stærkere sammen – på tværs af religion, etnicitet og baggrund.

Det var fanatiske islamister, som stod bag de grusomme handlinger. I disse tider er det vigtigt at erindre, at langt de fleste muslimer ikke sympatiserer med den slags mørkemænd, at langt de fleste af islamisternes ofre er andre muslimer, og at det også er muslimer, som kæmper i forreste linje mod islamisterne.

Det er også vigtigt, at islamisternes uhyrligheder ikke fører til indskrænkning af demokratiet, menneskerettighederne eller vores frihedsrettigheder. Desværre gik der kun få døgn, før folk på den danske højrefløj begyndte at tale om ”udrensning” og om at bombe kvinder og børn. Den udvikling skal vi på det kraftigste gå imod.

Der er også allerede nu forlydender om, at en ny terrorpakke er på vej. Men svaret på angreb på demokratiet er ikke, at vi selv går i gang med at afvikle det. Vi skal kæmpe for at bevare vores frihedsrettigheder.

En effektiv kamp mod terrorisme må i stedet være mangesidig. En hovedopgave ligger selvfølgelig hos myndigheder, politi og efterretningstjenester, der skal forhindre mennesker, som allerede er hinsides al fornuft, i at begå terrorhandlinger. Samtidig er der brug for en politisk og idémæssig kamp mod totalitære bevægelser og holdninger. Med argumenter og handlinger skal vi vise, at demokrati, frihedsrettigheder og åbne samfund skaber de bedste betingelser for hver enkelt af os.

Endelig må vi forsøge at skabe det dårligst mulige grundlag for rekruttering til terror og ekstremisme. Ved at søge holdbare løsninger på de krige og konflikter, som lige nu nærer islamisterne. Og ved at bekæmpe den sociale marginalisering og diskrimination, som stadig rammer etniske mindretal i vores samfund.

Angrebet på civile borgere i Paris viser igen behovet for at bekæmpe Islamisk Stat og de personer og stater, som står bag dem.

Vi bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene. Nogle af vestens venner i Mellemøsten spiller et slet spil. Tyrkiet, Saudi Arabien og Qatar støtter direkte eller indirekte IS. Det skal stoppes. Det kræver et politisk pres, men det kræver også, at vi smider fløjlshandskerne og sætter målrettet ind for at ramme bagmændene i Mellemøsten og for at standse pengestrømmene.

Indtil nu har kurderne og deres demokratiske allierede været den eneste reelle udfordring for IS. Et flertal i Folketinget har desværre gentagne gange afvist Enhedslistens forslag om at støtte kurderne og deres allierede i Syrien. Det er på tide, at Danmark bakker fuldt op om de demokrater, der bekæmper IS.
Både ved at støtte dem militært og ved at lægge pres på Tyrkiet, som desværre fortsætter sit dobbeltspil med gentagne angreb på kurderne i Syrien.

Islamisk Stat næres af krig og kaos. Derfor er det afgørende at støtte bestræbelserne på at få afsluttet den syriske borgerkrig og skabt fred fulgt op af en overgang til demokrati.

Med venlig hilsen
Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører
For yderlig læsning
Du kan sikkert læse mere på deres hjemmeside /enhedslisten.dk