Stemmeret til 16-årige

Valgretskommissionen har igennem halvandet år arbejdet for at fremtidssikre demokratiet.
Det har resulteret i betænkningen Demokrati for Fremtiden som fremlægges i dag og lægger op til at 16-årige skal have stemmeret i Danmark. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
-At få valgret til 16-årige er noget vi har talt varmt for i SF igennem mange år.

Derfor er jeg meget glad for, at et flertal i valgretskommissionen indstiller at Folketinget skal drøfte muligheden for at indføre 16-års valgret, siger Lisbeth Bech Poulsen, SF.

Betænkningen indeholder 28 tiltag, der skal øge unges engagement og deltagelse i det danske demokrati.

Lisbeth Bech Poulsen siger:
-Demokrati kan ikke bare tages for givet, men skal konstant holdes ved lige, udvikles og debatteres.

Desværre er der en alt for stor del af de unge, som ikke stemmer ved kommunal- og folketingsvalg. Jeg syntes derfor at betænkningen indeholder mange gode tiltag for at involvere unge i vores demokrati.

Reference
//pressemeddelelse fra SF
webstedet //duf.dk/nyheder/enkeltvisning/backnews/257/article/her-er-valgretskommissionens-28-tiltag/

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF