Stor modstand mod ny GMO-lov

Stor modstand mod ny GMO-lov
Endnu en trojansk hest skal diskuteres med landbrugskommissær Vytenis Andriukaitis i aften. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det er ikke længe siden at en ny GMO-lov blev vedtaget i EU; denne vedrørte GMO-afgrøder, altså dyrkning af genmodificeret korn.

På grund af enkelte GMO-glade medlemsstater i EU gik forhandlingerne I STÅ i flere år og endte med at hver medlemsstat kan forbyde GMO-korn på sit eget område. Det er både godt og skidt.

For nylig har Kommissionen foreslået en lignende ordning for import af GMO-fødevarer og foderprodukter.

Det skal igen være op til de enkelte medlemsstater AT tillade handel med disse produkter indenfor egne grænser.

Hvad angår GMO-dyrkningen kan myndighederne trods alt kontrollere dette ude hos landmanden, og de fleste lande var derfor positive overfor selv at få valget om forbud eller tilladelse til avlen.

Men hvad angår importerede fødevarer som ankommer til Hamborg havn og derfra distribueres ud i forskellige supermarkedskæder over alt i Europa, bliver det meget vanskeligere at styre hvad der kommer ind i medlemsstaterne.

Markedet er jo frit, og det er ikke engang sikkert at forslaget holder hos WTO-domstolen.

De fleste medlemsstater er derfor meget skeptiske overfor det nye forslag, og parlamentets ordførere er tæt på helt at afvise at begynde forhandlinger om et så tosset forslag.

Men De Grønne vil faktisk gerne have muligheden for at revidere den godkendelsesprocedure vi pt. har for GMO-produkter i EU.

Den er nemlig ikke god nok.
Alt for mange GMO-produkter godkendes i forhold til hvor mange medlemsstater der er imod, og ideen med at medlemsstaterne selv kan forbyde produkterne på deres område kommer netop fra den store modstand mod GMO i EU.

Men dette er heller ikke godt nok, da afgrøderne jo bare spreder sig alligevel, så snart de få GMO-glade medlemsstater får lov at godkende alt det de vil.

De Grønne ønsker derfor en fælles streng EU-procedure for godkendelse af GMO-produkter som er demokratisk på den måde at hvis der ikke er flertal blandt staterne for godkendelse at et enkelt produkt, er det farvel til produktet som derefter ikke kan komme ind på markedet i EU overhovedet.

Det nye GMO-forslag skal diskuteres på ekstraordinært møde i parlamentets miljøudvalg med landbrugskommissær Vytenis Andriukaitis i aften mandag d. 8. juni.

LÆS MERE HER

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her