Stor sejr i kampen mod skatteundragere

Stor sejr i kampen mod skatteundragere
Sidst på ugen er der topmøde i Bruxelles, og her ventes Helle Thorning og de andre stats- og regeringschefer at godkende en vigtig aftale om automatisk udveksling af skatteoplysninger. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Aftalen har til det sidste mødt stor modstand fra de EU-medlemslande der har fungeret som skattely, Østrig og Luxembourg, men tirsdag i sidste uge blev presset fra de øvrige EU-lande endelig for stort.

De to lande har krævet at aftaler med ikke-EU skattely i Europa først skal på dagsordenen før de vil skrive under.

Europa-Kommissionens forhandlinger med Schweitz, Lichtenstein og andre skattely er nu så langt fremme at Østrig og Luxembourg ikke kan undslå at acceptere en aftale.

Det er en kæmpe fremskridt at Østrig og Luxembourg endelig har opgivet deres modstand mod de vigtige ændringer i rentebeskatningsdirektivet.

Fremover vil EU-lande automatisk udveksle oplysninger om afkast som personer fra et EU-land får på en konto i et andet EU-land.

Det vil gøre det meget sværere at gemme formuer og unddrage skat i EU.
Aftalen ventes at falde på plads torsdag eller fredag.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her