Styrket gennemsigtighed i tobaksindustrien

020920132150

Styrket gennemsigtighed i tobaksindustrien
Onsdag den 27. april er den Europæiske Ombudsmand Emily O’Reilly vært for en konference om at styrke gennemsigtigheden i tobakslobbyismen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Her deltager Margrete der som Emily O’Reilly har som mærkesag at fremme åbenheden i EU’s institutioner.

For nyligt opfordrede ombudsmanden derfor kommissionen til at offentliggøre alle møder mellem tobakslobbyister og kommissionens medarbejdere online.

I Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed er det allerede normal praksis, men kommissionen har afvist at udvide denne gennemsigtighed til resten af dens virksomhed.

Det er altså nærmest være umuligt at vide hvem der øver indflydelse på kommissionens arbejde.

Det er i alle henseender problematisk.
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) har drøftet det i dag.

260420161819

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt

Se den Grønne gruppe i parlamentet her

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).