Svigt i den ulykkelige sag om mordet på Judy Meiniche

Svigt i den ulykkelige sag om mordet på Judy Meiniche

Der gik ikke mange minutter fra Søren Jensen i Viborg havde hørt, at Judy Meiniche Simonsen var offeret for et drab ved Dollerup Bakker, til han havde oprettet Facebook-gruppen »Judy Meiniche Simonsen dræbt i samfundets tjeneste«.

»Jeg har oprettet gruppen, fordi jeg mener, det er trist, at man ikke kan passe sit job uden at blive dræbt,« skriver Søren Jensen i en skriftlig kommentar til Dagbladet.

I en note på webstedet FaceBook kan man læse følgende:

Peter Nicolaisen
J´accuse:

Det er ledelsen på Blåkærgård, der er de ansvarlige for drabet på Judy M. Simonsen !!

Jeg har været ansat i Viborg som overlæge i 15 år, og som lægelig konsulent ved et socialpsykiatrisk bosted ( som Blåkærgård også er ) i yderlige 3 år.

Dérfor har jeg et grundigt kendskab til udmøntningen af den relationsbehandling, der så suverænt er behandlings-formen på et socialpsykiatrisk bosted.

Den absolutte forudsætning for, at personalet skal kunne være ” klædt på ” til et arbejde, med de absolut sværeste sindslidelsende, hvoraf mange er svært misbrugende, og ofte har mange domme for voldskriminalitet, voldtægt, drabsforsøg, evt drab, er derfor, som et bydende krav følgende:

1) Der skal være en tydelig, klar, entydig, og synlig ledelse til stede hver dag.

2) Der skal være .. ikke tilbud… men krav om daglig mulighed for personlig supervision.

Der skal være krav om ugentlig gruppe-supervision af personalet, ved trænet og uddannet supervisor.

3) Der skal være krav om, at der er et tilbud til, og et krav om, at personalet følger undervisning.

4) Det skal være et absolut krav, at personalet ikke skal leve med trusler.

Mange tænker: ” Hvordan undgår man det, er det ikke en del af arbejdet “. ?

Nej: Da jeg var overlæge på retspsykiatrisk afdeling på Psykiatrisk sygehus i Viborg, indførte jeg den regel, at fortælle alle patienterne, at der fra dags dato var indført en 0-tolerance overfor trusler, og at trusler øjeblikkeligt ville føre til politi-anmeldelse.

Efter et par episoder, hvorefter jeg politianmeldte patienterne, faldt antallet af trusler dramatisk, fordi patienterne lærte, at trusler kunne føre til en forlængelse af deres friheds-berøvelse.

Dét blev lært, uanset, hvor sindssyge patienterne var. Uanset psykose, er patienter ikke dumme.

5) Tilbud ( og krav om ) personaletræning, på stedet ved anvendelse af ude fra kommende undervisere, og ved kurser, som personalet skal deltage i.

Undladelse af, at efterkomme ledelsens krav om ovenstående, er lig med at bede om sin opsigelse.

6) Krav om, at der på forvaltningsniveau lyttes til, og er opbakning til den lokale ledelse. Et ufravigeligt krav, der er ekstremt sjældent, i forvaltningsregi.

Ingen.. Jeg gentager… Så absolut INGEN af disse, ovenfor nævnte basale minimums-krav har været opfyldt på Blåkærgård !!!!

Dét har været alles viden indenfor det psykiatriske system i Viborg !!!

Dérfor:
Der er her tale om et massivt ledelsessvigt, som den socialpsykiatriske har det suveræne ansvar for.

Der har været utallige henvendelser til socialchefen i region MidtJylland.

Det er dérfor, til det maksimalt kvalmende, at høre, hvordan socialchefen i den grad lyver… et sådant umenneske bør ikke have noget som helst med mennesker at gøre.

Han bør fyres… på stedet…
Ledelsen lyver også maksimalt… de vidste udmærket, at Kristian Heilmann var ekstremt personfarlig… og især op til det ulykkelige og unødvendige drab på Judy.

Det var især på grund af manglende aktuel journal beretninger, der blev så farligt.
Til personalet vil jeg blot sige: Svigt aldrig igen en kollega, der er bange !!!

Reference
Netavisen, Dagbladet. /dagbladet-holstebro-struer.dk/
//facebook.com/notes/else-stokholm/svigt-i-den-ulykkelige-sag-om-mordet-p%C3%A5-judy-meiniche-simonsen-skrevet-af-peter

For yderlig læsning.

Halshugget Kvinde søgte hjælp før hun blev angrebet

To mennesker slået ihjel af skizofrene kriminelle, som var dømt til behandling, men aldrig indlagt

290920102301