Syge ledige frygter for ny sygedagpengeaktion

Efter måneders kritik og borgerprotester sætter Silkeborg Kommune nu Turbo på sagsbehandlingen af 200 sygedagpengesager der har samlet støv i vindueskarmen hos Jobcenter Silkeborg.

Kommunen vil nu lynbehandle de sygedagpengesager der ikke er blevet rettidigt sagsbehandlet.

Ved hjælp fra BDO ScanRevision skal kommunens sagsbehandlere nu sørge for en hurtig afklaring af de uheldige sygedagpengeklienter.

I alt vil det koste 513.000 kroner at gennemføre den forstærkede indsats, men formand for arbejdsmarkedsudvalget, Erling Prang (S) mener, at kommunen over tid vil spare pengene ind igen.

Blandt borgere og fagfolk er Silkeborg Kommune kendt for en stram sygedagpengepolitik.

De sygemeldte ledige frygter nu for deres fremtid. De mener at Silkeborg Kommune har for stor økonomisk interesse i, at lukke deres sygedagpengesager og er bange for at blive henvist til kontanthjælp eller selvforsørgelse.

Borgergruppen i Silkeborg mener, at kommunen i stedet burde støtte de sygemeldte til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller til en varig offentlig forsørgelse som fleksjob eller pension.

Elin Sonne (SF) formand for socialudvalget mener at, Det er lovgivningen på sygedagpengeområdet der er ekstremt skrap og generelt ikke sikrer borgerne mulighed for sygedagpenge over 52 uger, selvom de stadig er syge.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har i nyligt samråd med folketingets arbejdsmarkedsudvalg udtalt at, Kommunerne har rige forlængelsesmuligheder for sygedagpenge, og at sygedagpengelovgivningen giver mulighed for en samlet sygedagpengeperiode på op til 3 år.

Beskæftigelsesministeren vil dog ikke indføre sanktioner overfor de stramme kommuner, men mener at, de mindre gode kommuner skal lære af kommunerne med en god sygedaggpengeforvaltning.

Selv om beskæftigelsesministeriet i april 2011 har rettet en hård kritik af sagsbehandlingen hos Jobcenter Silkeborg, vil beskæftigelsesministeren ikke hjælpe borgerne i Silkeborg Kommune. Hun har henvist borgergruppen til at klage til borgmester Hanne Bæk Olsen (S) og efterfølgende til Silkeborg Kommune.

Borgerprotester medfører kommunal reaktion Borgerne i Silkeborg har nu i over en måned protesteret over manglende og dårlig sagsbehandling fra Jobcenter Silkeborg.

De kritiserer blandt andet forvaltningen for, at se stort på de sygemeldte retssikkerhed.

Det har medført, at Silkeborg Kommune via midler fra Det lokale Beskæftigelsesråd, har tilknyttet er uvildig borgerrådgiver, der skal kigge på de sager som borgerne mener er blevet mangelfuldt sagsbehandlet.

Borgerrådgiveren får dog ikke mandat til, at genoptage sygedagpengeudbetalingen til borgere der ikke er blevet korrekt sagsbehandlet.

Borgerrådgiveren kan henvise til at Jobcenter Silkeborg igen kigger sygesagen igennem.

Der vil dog ikke blive tale om, at Jobcentret på eget initiativ vil genoptage sygedagpengeudbetaling til de uheldige borgere. Her henviser kommunen fortsat til, at borgeren klager til Beskæftigelsesankenævnet.

Beskæftigelsesankenævnet i Midtjylland er i forvejen hårdt belastet af den stigende mængde klagesager og oplyser at ventetiden i klagesager er op til 10 måneder.

I Randers kommune har forvaltningen efter en kritiseret sagsbehandling, selv valgt at genoptage sygedagpengene for de berørte borgere.

Borgerne fortsætter deres protester Så sent som i sidste uger, blev en uafklaret borger smidt af sygedagpengene efter udløbet af de første 52 uger.

Dette skete uden varsel eller den lovpligtige partshøring, hvor borgeren forud for sygedagpengestoppet får mulighed for at komme med indvendinger til kommunens afgørelse.

Derfor fortsætter sygedagpengeklienter i Silkeborg med at protestere over kommunens sagsbehandling, udtaler David Schiess, een af initiativtagerne til borgerprotesterne.

I løbet af den sidste måned har borgerne i Silkeborg 3 gange demonstreret foran Jobcenter Silkeborg og de har gået protestmarch i forbindelse med et byrådsmøde.

Nu har borgergruppen valgt at demonstrere synkront med borgerne i Svendborg og Gilleleje kommuner, der stiller op for anstændighed.

Derfor demonstreres der nu i god ro og orden på Torvet i Silkeborg hver lørdag kl 11-12.

Reference
Sygemeldte mødes typisk via Facebookgrupperne
//facebook.com/pages/STØT-Sygdomsramte-som-er-kommet-i-klemme-i-systemet/254205112546-Støt sygdomsramte der er kommet i klemme i systemet eller
Syg i Silkeborg//facebook.com/home.php?sk=group_187671581269253 -Syg i Svendborg Syg i Gilleleje -osv. -Skriver gruppen i en Pressemeddelelse den 16.5.2011.

For yderlig læsning

Syge modtager enslydende svar på deres henvendelser til Beskæftigelsministeriet
 
Syge optrapper protest i Silkeborg
 
Syg i Gribskov indleder kampane mod jobcenter
 
Slaveriet tilbage i Danmark