Tilhængerne af genmodificerede afgrøder har fået deres trojanske hest

020920132150

Tilhængerne af genmodificerede afgrøder har fået deres trojanske hest
Tirsdag d. 13. januar skal parlamentet endeligt vedtage en ny GMO-lov for EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Den Grønne Gruppe har besluttet sig for at stemme imod forslaget fordi det efter al forventning vil fungere som en trojansk hest der lukker flere GMO-produkter ind på det europæiske marked.

Forslaget indebærer at de enkelte medlemsstater kan sige nej til at dyrkning af GMO i eget land.

Men den lovgivning risikerer at gøre det lettere for andre lande i EU at dyrke GMO-afgrøder.

Som det er i dag, skal et GMO-produkt godkendes ved kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne.

Heldigvis er der tilstrækkeligt mange medlemsstater som er imod GMO, og derfor er godkendelsesproceduren træg – der bliver sjældent godkendt GMO-produkter i EU.

GMO-glade medlemsstater har derfor presset på for at få en mere effektiv godkendelsesprocedure til gengæld for at lande som ikke ønsker GMO, kan undtages fra de enkelte aftaler.

Lovforslaget har været forhandlet i Rådet og Parlamentet længe, men stadigvæk er størstedelen af befolkningen i EU imod genmodificerede produkter, viser meningsmålinger.

Den nye lovgivning burde følge forbrugernes holdning snarere end agroindustriens.

Du kan tirsdag morgen følge afslutningsdebatten om GMO her fra kl. ca. 9.30

Plenary session: Strasbourg

 
For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her