To vigtige grønne direktiver bliver godkendt

Europa-Parlamentet godkender i denne uge endeligt energieffektiviseringsdirektivet samt direktivet om svovlindhold i skibsbrændstoffer, som har været to af de helt store prioriteter og succeser for det danske formandskab. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Energieffektiviseringsdirektivet var nær blevet meget uambiløst,
og forhandlingerne var presset af, at der ingen forventninger var til de efterfølgende formandskaber, hverken det cypriotiske eller irske formandskab ville gøre noget ved sagen.

Derfor blev der fra dansk side, under forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet, samarbejdet tæt med Parlamentets chefforhandler fra den grønne gruppe Claude Turmes, for at nå et brugbart kompromis.

Og så skal skibsfarten omsider leve op til langt skrappere miljøkrav.
Skibe skal ifølge direktivet om svovlindhold i skibsbrændstoffer reducere svovlindholdet i deres brændstoffer med 90 procent.

Det vil betyde en mærkbar indsats mod den skadelige forurening af havene, vi oplever i dag.

Også dette resultat skyldes et godt samarbejde mellem den grønne gruppe og det danske formandskab.

Her er noget at være stolt af.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her