Tusindvis af unge svigtes i landets jobcentre

Næsten 10.000 unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere får ikke de tilbud om aktivering, de har krav på.

Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Der skal sættes ind over for ungdomsarbejdsløsheden,
lyder bud­skabet i regeringens ungepakke.

Skriver Ugebrevet A4.dk -Og fortsætter
Det skal blandt andet ske gennem »et tidligt og mere intensivt kontaktforløb i jobcentrene« står der i regeringsudspillet, der blev lanceret i begyndelsen af april.

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), viser at den lovgivning, der findes på området, i mange tilfælde ikke bliver overholdt.

Således står knap 10.000 unge uden et aktiveringstilbud flere uger efter det tidspunkt, hvor jobcentrene ellers har pligt til at sætte et aktiveringsforløb i gang.

Det svarer til næsten 15 procent af samtlige modtagere af dagpenge og kontanthjælp under 30 år.

Heraf har over halvdelen ventet i mere end 10 uger.
Dermed lader jobcentrene tusindvis af unge ledige i stikken, lyder kritikken fra AE.

-Tallene viser med al tydelighed, at jobcentrene ikke er i stand til at leve op til deres forpligtelser, når et så stort antal unge ikke får de aktiveringstilbud, de har lovmæssig ret til,« siger Lars Andersen, direktør og ledende cheføkonom for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Samme vurdering lyder fra akademikernes forbund Djøf. Det er jo et retskrav, og man indfører vel en lov for, at den skal overholdes.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) anerkender tallene fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Reference
//ugebreveta4.dk/da/2011/201115/Artikler/Tusindvis_af_unge_svigtes_i_landets_jobcentre

For yderlig læsning

85 procent får IKKE noget ud af aktivering