Tvivlsom aktivering skyldes Dansk Folkepartis og VK-regeringens politik

Tvivlsom aktivering skyldes Dansk Folkepartis og regeringens politik
Fastansatte i kommunerne bliver fyret, og ledige med løntilskud overtager deres arbejde. Flere steder sættes de fyrede fastansatte endda til at oplære afløseren.

Det her er en absurd situation.
Regeringen har sat kommunerne i en så stram økonomisk skruetvinge,
at nogle kommuner overtræder reglerne for løntilskud.

Reglerne er ellers klare: De ledige, der ansættes på løntilskud skal være en reel udvidelse af det eksisterende antal ansatte.

Nogle kommuner er øjensynligt presset til at omgå reglerne. Oveni de generelt trængte kommunale budgetter har kommunerne fået det fulde ansvar for alle ledige.

Det betyder, at kommunerne hænger på dagpengeudgiften, hvis de ledige ikke er i aktivering,
inden der er gået 18 uger.

Regeringens politik rammer hårdt ude i kommunerne i øjeblikket, og der er ingen tvivl om, at kommunerne løfter hver en sten for at finde nye indtægtskilder eller for at spare på udgifterne. Det er det resultat, vi ser nu. Skriver man på hjemmesiden, ugebreveta4

Reference
Hjemmesiden //ugebreveta4.dk /ledige-overtager-arbejdet-i-kommunerne_19344.