Uanstændig behandling af psykisk handicappede

260920121526Flere steder i Østeuropa gemmes fysisk og psykisk handicappede personer væk på håbløse institutioner finansieret af midler fra EU’s strukturfonde, på trods af at institutionalisering går stik imod EUs handicapstrategi. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter

Lidt over en million personer med handicap lever under kummerlige forhold i Europa.

Institutionaliseret, gemt væk, og helt i strid med EUs charter om grundlæggende rettigheder artikel 26, som fastslår, at handicappede har ret til at indgå i det omgivende samfund på lige fod med alle unionens borgere.

Især lande i Midt- og Østeuropa investerer penge fra EUs strukturfond i udbygningen af disse institutioner for psykisk handicappede.

Det drejer sig om institutioner, hvor handicappede lever under nærmest fængselslignende forhold, hvor de er frataget alt form for medbestemmelse.

Dette er dybt bedrøveligt.
Margrete bidrager til at sætte fokus på problemet i denne uge ved en konference i Europa-Parlamentet. Her er repræsentanter fra både Kommissionen og forskellige handicaporganisationer inviteret.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her