Ugebrevet A4: Halvering af dagpengeperiode rammer Fyn hårdest


Det ser sort ud for 4.000 arbejdsløse fynboer

De risikerer at miste deres dagpenge i juli næste år.

Fyn ser – sammen med Storkøbenhavn og kanten af Danmark – ud til at blive forholdsvis hårdest ramt af dagpengereformen. Skriver Ugebrevet A4

Og fortsæter
Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Ifølge AE er 38.500 langtidsledige i fare for at miste deres dagpenge i juli 2012, hvis de ikke får et job inden da.

Ryger dagpengene må de ledige klare sig på kontanthjælp, ‘spise’ af eventuel formue eller leve af ægtefællens velvilje.

Kort sagt kan der for den enkelte være tale om en økonomisk rutsjetur fra 16.600 kroner om måneden i dagpenge til måske nul kroner.

De mange mennesker, der har udsigt til at stå uden dagpenge, fordeler sig langt fra ligeligt ud over landet.

Der er hele fem fynske kommuner at finde blandt de 15 kommuner, som har forholdsvis flest langtidsledige i farezonen.

Det drejer sig om kommunerne Nordfyns, Odense, Assens, Kerteminde og Nyborg.

Det er meget trist for Fyn, mener professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

»Både den enkelte ledige og mange kommuner er på katastrofekurs frem mod juli 2012.

De her områder har i forvejen en ophobning af problemer med for eksempel lave skatteindtægter og relativ høj ledighed,« siger Henning Jørgensen.

Alt i alt er der, ifølge AE’s tal, op til 4.014 langtidsledige på Fyn, som kan miste deres dagpenge om ti måneder.

Og den prognose gør ondt, fortæller Helle Nielsen, der er formand for LO-fagbevægelsen i Odense.

»Vi har mistet en masse arbejdspladser blandt andet på Lindøværftet og hos Wittenborg, så jeg frygter, at mange af de ledige ikke finder job, inden de mister dagpengene.

Det er uhyggeligt, for en del af dem vil miste deres hus og hjem,« fortæller Helle Nielsen og oplyser, at a-kasserne i området hver dag får opkald fra meget bekymrede langtidsledige.

I en ny undersøgelse udført for Ugebrevet A4 fortæller to ud af tre ledige metalarbejdere, at de må flytte fra hus og hjem, hvis de mister deres dagpenge.

Og otte ud af ti vurderer, at det vil gå ud over familielivet, hvis dagpengene forsvinder.

Reference
//ugebreveta4.dk/2011/201136/Loerdag/Halvering_af_dagpenge_rammer_Fyn_haardest/Ugebrevet A4

For yderlig læsning

Arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere skal straffes
Det kræver Dansk Folkeparti ved dagens 2020-forhandlinger.

Læs det…HER