Ugebrevet A4, Sundhedsforsikring, Kun til chefer, ikke til medarbejdere

Store, private firmaer, som ISS og Danish Crown, giver udelukkende deres højtlønnede funktionærer en sundhedsforsikring.

Rengøringsansatte og slagteriarbejdere i samme firma får ingenting, og må stå i kø til behandling på offentlige sygehuse, hvis ryggen værker.

Det betyder, at de private sundhedsforsikringer ikke kommer samtlige ansatte til gavn, som ellers var regeringens argument for et skattefradrag, siger ekspert. Skriver Ugebrevet A4 i dag -Og Ugebrevet A4, fortsætter.

FUNKTIONÆR-PRIVILEGIUM.
Det er en myte, at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer bliver givet til alle medarbejdere.

I de virksomheder, der ønsker at forkæle de ansatte med skattebegunstigede sundhedsforsikringer, deles forsikringerne nemlig ikke ud med jævn hånd.

Tværtimod viser en rundringning til nogle af landets allerstørste arbejdspladser, at det i det store og hele kun er medarbejderne, der er placeret højest i organisationen, der kan springe de offentlige køer over og lade den private sundhedsforsikring betale, når helbredet halter.

At sundhedsforsikringerne gælder for alle medarbejdere, har ellers gennem årene været det bærende argument for, at ordningen skal være skattefritaget.

Senest i februar i år forsikrede sundhedsminister Bertel Harder fra Venstre Folketinget om, at ordningen kommer alle til gode.

»Skattefritagelsen af sundhedsforsikringer har sikret, at flere har adgang til de ydelser, som sundhedsforsikringerne omfatter.

Det øger altså ikke uligheden.
Tidligere var det kun dem på direktionsgangen, der havde den mulighed.«

Forlomme til jakkesæt
Men ministerens beskrivelse er imidlertid meget langt fra den virkelighed, som man finder på store, danske virksomheder.

For her viser det sig, at enten har virksomhederne ikke tilbudt sundhedsforsikringer til alle personalegrupper, eller også har tilbuddet en karakter, hvor det er så dyrt, at det reelt er uattraktivt for de dårligst stillede medarbejdere.

Det gælder for eksempel hos Danmarks største rengøringsvirksomhed, ISS.
Her har funktionærerne adgang til at springe køen over til det offentlige sundhedsvæsen med deres sundhedsforsikring, mens rengøringsassistenterne må vente i køen til det offentlige sundhedsvæsen.

I en mail oplyser kommunikationsdirektør i ISS Kaspar Bach Habersaat, at ud af firmaets cirka 10.000 medarbejdere står kun de 1.200 funktionærer med en privat sundhedsforsikring på hånden. Sundhedsforsikringen udgør en del af funktionærernes pensionsordning.

Fysisk krævende rengøringsjob
Fællestillidskvinde i ISS Ina Sloth Madsen ærgrer sig imidlertid over, at knap 9.000 rengøringsassistenter i virksomheden står uden sundhedsforsikring.

Reference
Hjemmesiden //ugebreveta4.dk /2011/201136/Mandag/lavtloennede_faar_ingen_sundhedsforsikring-Ugebrevet A4 –