Ulovlig sagsbehandlding i Integrationsministeriet af statsløse palæstinensere

Ulovlig sagsbehandling i Integrationsministeriet af statsløse palæstinensere

Det er noget af en horribel sagsbehandling, der er foregået i Birthe Rønn Hornbecks integrationsministerium, hvor man i stedet for at give unge statsløse unge statsborgerskab i Danmark, som de har krav på ifølge en FN-konvention, frem til 2010 systematisk har fejlbehandlet disse sager, oplyser Astrid Kragh, næstformand i SFs folketingsgruppe og SFs indfødsretsordfører Hanne Agersnap. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Vi er forbløffede over sagen, og har da slet ikke haft fantasi til at forestille os, at ministeriet kunne behandle sagerne i strid med gældende regler.

Men, har der været tale om ulovlig sagsbehandling, skal det have konsekvenser, siger både Astrid Kragh og Hanne Agersnap.

Astrid Krag vil have en forklaring fra integrationsministeren på, om ministeren er enig i, at hvis der er givet en instruks fra ministeriets side om at undlade at give statsløse borgere indfødsret – iflg. gældende regler, så må det få konsekvenser for ministeren?

Desuden vil Hanne Agersnap straks have indkalde integrationsministeren i et åbent samråd i folketingets integrationsudvalg, hvor ministeren skal redegøre for hele sagen samt oplyse indhold og fra hvem, ministeren har indhentet udtalelser fra, bl.a. fra andre lande, ligesom jeg vil have ministeren til at vurdere, om den orientering som folketingets indfødsretsudvalg har modtaget fra ministeren af 27. januar 2010 i tilstrækkelig grad tager hensyn til, at det i overvejende grad er lægmænd, der skal forholde sig til indholdet og ikke udelukkende jurister.

Det virker nemlig uforståeligt, at man ikke har kunnet udlede af ministerens orientering, at der var givet afslag på ansøgningerne.

Endelig vil jeg gerne vide, om ministeren er enig med Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, som til Ritzau bl.a. har udtalt, at der ikke er noget fordækt i sagen om de ulovlige afslag af statsløse palæstinenseres ansøgninger om statsborgerskab, fortsætter Hanne Agersnap.

Med denne sag, virker det jo nærmest som om, det er jungleloven, der regerer i integrationsministeriet, slutter Astrid Kragh og Hanne Agersnap, ifølge pressemeddelelsen fra SF.

For yderlig læsning

sf.dk/seneste-nyt