Ungdomsgarantien får en saltvandsindsprøjtning

020920132150

Ungdomsgarantien får en saltvandsindsprøjtning
Tirsdag fremlægger Kommissionen et lovgivningsforslag der skal hjælpe unge i arbejde i de lande der er ramt hårdest af den økonomiske krise.

Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter
Det drejer sig om at gøre det lettere at mobilisere fonde fra den Europæiske Socialfond og målrette dem til de unge der hverken er i arbejde, under uddannelse eller i praktik.

Der er tale om en hastebevilling af fondsmidler for at få sat skub i ungdomsgarantien som indtil videre ikke har været til synderlig gavn for mange unge europæere.

Ungdomsarbejdsløsheden er en skamplet på den europæiske unions håndtering af den økonomiske krise.

Hvor de fallerende banker er blevet polstret med milliarder af kroner, står millioner af Europas unge endnu uden en vej ud af deres personlige krise.

Den samlede ungdomsarbejdsløshed ligger på 22 pct. i hele EU, men især de sydeuropæiske lande er hårdt ramt, navnlig Grækenland og Spanien hvor mere end halvdelen af de unge er uden job.

Det er et vigtigt signal fra Kommissionens side at man nu skaffer penge til at sætte gang i jobskabelsen for unge, men det sker alt alt for sent – mere end 6 år efter krisens udbrud.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her