Useriøs debat om hashhandel i Ballerup

Useriøs debat om hashhandel i Ballerup
Gennem er stykke tid har der været en del debat her i landsbyen og pressen, omkring hashhandel i et bestemt byområde.

Af Niels Gulbech-Eiruff den 21. september 2014.

Der er ingen tvivl om, at der i lighed med andre steder i landet sælges hash åbentlyst fra området.
Det er ikke acceptabelt og fra kommunen og politiets side gør man meget for, at standse det. Men det bliver ikke løst i løbet af 2 eller 20 dage.

Inden man kommer op på de høje nagler, som DF allerede er, så lad mig minde om, at man efter min opfattelse aldrig kommer handlen til livs. Den har eksisteret i alle afkroge af landet siden begyndelsen af 1970erne. Dengang foregik det bare i det skjulte.

Hvorfor det nu er kommet frem i dagens lys, skal nok ses i at man bl.a. er gået hårdt til værks omkring Christiania og dermed har flyttet handlen ud i områder, hvor man ikke kan styre det. Noget vi var mange, som forudsagde allerede dengang.

Vi fik ret. Alt for meget ret.
Lad mig i den forbindelse nævne, at DF er medskyldig i den situation vi bl.a. i Ballerup har i dag, da de støttede op om politiets indsats mod Pusher Street fra dag 1 af og stadigvæk gør. Så deres og andre DF-proselytters indlæg i den lokale debat, som jeg senere kommer til, er det vanlige DF-hykleri og politiske plattenslageri.

Vi har her i byen i form af to “fakkeltog” gjort opmærksom på problemerne og efterfølgende er det lagt i hænderne på politiet og kommunen, som fortjener arbejdsro til, at finde nogle løsningsmodeller.

Men der er jo altid nogen, som skal drive politisk plat på en situation og andre ønsker de 15 minutters berømmelse.

Jeg må, som borger i byen tage skarpt afstand fra de tre aktører, som jeg efterfølgende nævner og deres metoder til, at skabe en frygt, som ikke hører nogen steder hjemme efter min opfattelse.

I skal ikke tage ”min” by, som gidsel i jeres egen selvpromovering og politiske plattenslageri!

Aktør 1
Hvis man ser på de tre aktører, som er med til, at gøre hashhandlen interessant her i byen og yderligere oppiske en stemning, kan jeg, som den første præsenterer Kenneth Kristensen Berth, Regionsmedlem fra DF, medl. af Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk og opstillet til FT-valget. Hans viden er baseret på en Station 2 udsendelse. Det er for så vidt også helt fint. Men man skal have det med, at TV2 og TV2 (Fox) News af mange ikke bliver betragtet, som værende uvildig, da TV-stationen er kendt for, at gå højrefløjens ærinde. Vi har således med et partsindlæg, og ikke en uvildig TV-udsendelse, at gøre.

Efterfølgende ser DFeren nu en åbning til, at få den vanlige retorik om frygt, utryghed og højere straffe i lokalavisens læserbrevssider. Og selvfølgelig skal den også lige have et ekstra “skud”, om udvisning af personer uden dansk statsborgerskab. Med andre ord, de politiske grundpiller hos DF.

Så set med Kenneth Kristensen Berths øjne, så vil vi opnå “Paradises Have” i Ballerup, hvis politiet får flere mandsskabsmæssige ressourcer, mobil overvågning og højere straffe.

Aktør 2
Den anden aktør er DFs lokale gruppeformand Lone Madsen, som også sidder i Kommunalbestyrelsen. Hun går fuldstændigt i selvsving efterfølgende i lokalavisen. Hun gentager i en særdeles skinger tone DF-mantraet, tryghed, retsbevidsthed og politi. Og så afslutter hun med, at vil nedsætte den kriminelle lavalder.

Det første om højere straf, kan jeg have min tvivl ved. Specielt når man ser på hendes partifælle (aktør 1), som hun næsten kopierer. Han blev for en forseelse begået februar 2001, i maj 2003 idømt 14 dages betinget fængsel af Østre Landsret for overtrædelse af racismeparagraffens skærpede bestemmelse i stk. 2, der omhandler “propagandavirksomhed”.

Han havde i øvrigt et travlt år, da han også lige var en tur i Vejle Byret og Vestre Landsret for overtrædelse af racismeparagraffen. Her blev han dog frikendt.

Hvis vi set på nedsættelsen af den kriminelle lavalder. Så er det rendyrket populisme og politisk plat, baseret på den totale uvidenhed.

I Danmarks Statistik fremgår det, at i 2013 fik 15-19-årige mænd i alt 5.139 domme for overtrædelse af straffeloven.
Det svarer til 28 domme pr. 1.000 personer. I 2004 var det tilsvarende antal på 49 domme, dvs. der er sket er fald på 42%. Faldet er sket for alle alderstrin blandt de 15-19-årige, men er procentvis størst blandt de 15 og 16-årige, hvor der har været mere end en halvering.

Selvfølgelig er der unge under 15 år, som begår kriminalitet men, at sætte lavalderen ned til 12 år er helt ude i hegnet. Disse unge skal ikke i fængsel og lære yderligere kriminalitet. De skal opdrages.

Aktør 3
Den tredje og sidste aktør i den her “Trojka”, som bidrager til skræmmescenariet og yderligere utryghed, er en lokal beboer, som jeg ikke vil nævne navnet på, selv om det er mig bekendt.

Der er ingen tvivl om, at det er en DF-proselyt, alene når man ser på debatform- og tone.

I samtlige indlæg er der ikke kommet ét eneste fornuftigt forslag til lokalt tiltag. Niks, man fortsætter DF-linjen og skulle én eller anden komme med fornuftige indsigelser og spørgsmål til indlæggene, så lyder de således fra den i avisen delvise anonyme person:

(citat) “Du burde skamme dig og sende din hjerne tilbage til det hul, hvor den kommer fra.” (citat slut)

(citat) “Hold din mund og bland dig udenom denne debat.” (citat slut)

(citat) “Det eneste, som du forsøger på med alle dine intetsigende kommentarer, er at sætte DF i et dårligt lys.” (citat slut)

(citat) “Hvis du så gerne vil købe din hash, så må du finde et andet sted end her.” (citat slut)

Ovenstående fik mig til, at deltage i debatten og påtale debattonen og den delvise anonymitet.

Det første svar jeg fik, var ikke alene “selvfedt”, men også direkte usandt og meget nemt, at efterprøve. Vedkommende skrev således til mig. (Bemærk retorikken)

(citat) “Jeg er overhovedet ikke anonym. Faktisk har jeg en stor andel i at prøve at bekæmpe denne stigende hashhandel og få fjernet de koldblodige kriminelle, som bevæger sig i områderne i Skovlunde og Ballerup.” (citat slut)

Ingen kendte til bemeldte selvbestaltede lokale svar på “Rambo” eller “Dirty Harry” i forbindelse bekæmpelsen af hashhandlen og koldblodige kriminelle.

Efterfølgende tillod jeg mig endnu engang, at påtale den delvise anonymitet og mente, at det var dårlig debatskik, at man kunne fremkomme med alskens postulater uden, at skulle stå til ansvar for sine skriblerier. Lige lidt hjalp det.

Som altid når en DF-debattør er løbet tør for udsagn så vender man lige tingene på hovedet omkring anonymiteten. Geniet skriver.

(citat) “Mange mennesker har en masse at sige, men tør ikke gøre det offentligt af frygt for, at støde ind i ubehagelige personer som jer to. Hvis I nu klappede hatten i så ville andre fornuftige mennesker have en masse godt at have lyst til at komme med, for så ville de ikke behøve spekulere i at møde sådanne som jer i det offentlige rum.” (citat slut)

Med andre ord, man vil have fjernet mennesker fra debatter i det offentlige rum, hvis ikke lige man er enig med DF-proselytten.

Vi har således i hele tråden ikke oplevet ét eneste forslag fra personen til løsningsmodeller på det lokale problem. Kun perfide personangreb. Selv forslag fra endnu en fornuftig kommunalpolitiker blev bevidst overset.

Jeg kunne fortsætte resumeet, men det vil være spild af tid. Dog fik vi til sidst løftet sløret for, hvem den delvis anonyme person var/er. Og den første debattør fik en undskyldning og jeg i sagens ingen. Men det lever jeg helt fint med, set i lyset af, at jeg afslørede vedkommende bag den aggressive og ubehagelige retorik.

Epilog
Konklusionen er, at det er den beskrevne “Trojka”, som har en væsentlig årsag til, at myndighederne, har svært ved, at få arbejdsro til, at løse sagen. De skal hele tiden i pressen tage stilling til disse personers besynderlige udsagn og skriblerier.

For de to første aktøres vedkommende, er der ingen tvivl om, at DF ikke har nogen interesse i at få løst problemet. Der er et valg forude.

Så længe de kan holde gryden i kog med skræmmescenarier og frygt, så vil de høste stemmer.

For aktør tre, er det helt klart en DF-sympatisør/medlem, som deltager i en nøje tilrettelagt aktion, som formentlig er vel-orkestreret af partiets top udenom de fleste lokale DFere, som sidder i Kommunalbestyrelsen. Men det får vi vel svar på med tiden.

Baggrunden for udsagnet skal ses i, at der fra vedkommende ikke er kommet ét eneste forslag til løsninger på problemet og man har ikke været i stand til, at svare på ét eneste spørgsmål/udsagn fra med-debatører. De to første holder, som vanligt mund, måske grundet sværhedsgraden i spørgsmål/udsagn og den tredje har kun formået, ar komme med ubehagelige personangreb og skabe en dårlig tone, som selv jeg røg i en enkelt gang efter, at have stået model til et ualmindeligt groft og perfidt indlæg direkte på min person, som overskred alle grænser for normal adfærd i det offentlige rum, efter jeg havde skrevet:

(citat) så har jeg aldrig været bange her i byen, uanset hvilket tidspunkt af døgnet jeg er færdes på og i hvilken bydel det har været. Jeg har heller aldrig været bange for, at stå ved mine holdninger offentligt med navns nævnelse og fotos. Og som offentlig person i over 20 år, er der aldrig nogen, som har truet min person.” (citat slut)

(citat) “Problemet er, at typer, som XX fortsætter med, at skabe en “dem og os” situatio. I stedet for dialog, vil typer, som XX konfrontationen.” (citat slut)

Det skulle jeg, som nævnt aldrig have skrevet, for så knækkede filmen og det endelige angreb mod min person kom på banen. Det vil jeg dog undlade her, da det absolut ikke ser pænt ud på skrift.

Efterfølgende skrev jeg direkte til personen:
(citat) “Se XX, nu er jeg et pænt menneske og vil slet ikke tage stilling til det du har skrevet. Men når du bliver ædru i morgen, så vil du nok fortryde, at du trykkede på “svar-knappen” her i debatten. Du har i den grad udstillet dig selv. Og det er ikke noget særligt kønt syn.” (citat slut)

Selv om udsagnet har givet genklang og skabt meget latter her i landsbyen, kunne jeg godt se, at jeg hoppede på “limpinden” og efterfølgende beklagede min velfortjente skarpe kommentar. Men om jeg har fortrudt kommentaren? Nej, for den bedste medicin er netop, at latterliggøre personer, som de tre nævnte.

Jeg hverken kan, eller vil ikke accepteret, at man fra et politisk parti side, vil oppiske en stemning i “min” by for, at skabe frygt og utryghed.

Jeg hverken kan, eller vil heller ikke accepterer, at man delvis anonymt i lokalpressen, eller andre steder, kan fremkomme med perfide udsagn om debattører, som har gennemskuet hvilket motiver skribenten (i det her tilfælde aktør 3) har.

Den her sag er med garanti slet ikke slut.
Så følg med i DF-Nyt, i morgen bliver det meget værre

Niels Gulbech-Eiruff den 21. september 2014.

For yderlig læsning

Hashhandel i Hede-Magleparken
 
Politisk censur. Ny trend i den politiske debat i Ballerup
 
Hvad sker der for DF i Ballerup?
 
Fra Dansk Folkepartis skrivestue