Vækst og jobskabelse skal få EU ud af krisen

SF støtter styrket samarbejde om de økonomiske politikker i EU for at undgå kriser

Vi er helt enige med regeringen om, at der er behov for en strammere styring og koordinering, så uholdbar finanspolitik (Grækenland) og overdreven gældsætning (Italien) i fremtiden undgås. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det skader hele fællesskabet, når enkeltlande opfører sig økonomisk uansvarligt.

Regeringen fik fredag sit mandat til de videre drøftelser i EU.

SF kunne enten vælge at sige blankt nej, eller vi kunne sige ja og få indflydelse på den danske holdning.

SF søger altid indflydelse, hvis det kan fremme vores politik, så vi kastede os selvfølgelig ind i kampen.

Lad os starte med at slå fast: der bliver ikke rokket en millimeter ved det danske euro-forbehold, og finansloven er fortsat et suverænt dansk anliggende.

Ellers kunne vi slet ikke have været med i forhandlingerne.
Regeringen havde hidtil ligget på den neurotiske tyske strammerfløj, hvor det eneste, der satses på, er afkobling af politikerne og massive offentlige nedskæringer.

Det ville vi selvsagt ikke være med til.
Derfor krævede vi, at regeringen skiftede kurs, så fokus i stedet bliver på, at det er vækst og jobskabelse, der skal få os ud af den igangværende krise.

Det måtte finansministeren acceptere.
Sanktioner over for lande, der ikke lever op til de fælles regler, gælder kun eurolandene.

Danmark kan fortsat ikke idømmes sanktioner.
Regeringen har dog valgt at se positivt på arbejdet med, at der i 2014 indføres budgetsanktioner for alle EU-lande, der opfører sig økonomisk uansvarligt.

Det bliver så evt. sanktioner inden for det fælles budget, hvor man kan blive trukket i landbrugsstøtte og strukturfonde.

Hvis der kommer konkret forslag herom, skal det selvfølgelig igen drøftes i Folketinget og være i overensstemmelse med vores forbehold.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF