Vejen ud af ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløshed er ikke kun et økonomisk problem, det har også store menneskelige omkostninger for de unge. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-og fortsætter
Den Grønne Gruppe forsøger i denne uge at råbe Parlamentet op om de unges rettigheder.

I næste uge skal Parlamentet stemme om en rapport fra Beskæftigelsesudvalget på mulige løsninger på ungdomsarbejdsløsheden.

I nogle europæiske lande er ungdomsarbejdsløsheden på over 60 %,
og gennemsnittet for hele Europa ligger nu på 23,5 %.

Det betyder at næsten hver fjerde europæer under 30 år står uden for arbejdsmarked og uddannelse.

De unge risikerer ikke bare at leve i fattigdom – de er også i fare for social eksklusion fra samfundet.

Den Grønne Gruppe har fremsat en alternativ resolution som sætter fokus på de unges rettigheder.

Ungdomsarbejdsløshed drejer sig ikke kun om beskæftigelse, men nok så meget om de unges ret til et anstændigt liv og arbejde.

Derfor er vi nødt til også at sætte fokus på deres rettigheder.

De unge skal kunne deltage i de beslutninger, der påvirker deres liv, og der skal tages hensyn til det individuelle valg.

Der er ikke nok job at få i Europa, og problemet løses ikke ved kun at tale om opkvalificering.
Hvis Europas unge skal reddes, må vi også skabe flere job.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her