Vi skal ikke forvente det store af det lettiske EU-formandskab

020920132150
Vi skal ikke forvente det store af det lettiske EU-formandskab.
Letland har netop overtaget formandskabet for Ministerrådet efter Italien, men der er desværre ikke meget der tyder på et politisk ambitiøst formandskab. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det lettiske formandskab har det meste af sin opmærksomhed rettet mod Øst med hjælp til demokratiske reformer i Georgien, Moldova og Ukraine.

Samtidig vil Letland især fokusere på den økonomiske politik herunder styrkelsen af EU’s indre marked og eksport.

Her vil Letland bruge handelsaftalen mellem EU og USA til at opnå mere samarbejde på energiområdet og øge USA’s rolle som udbyder på det europæiske energimarked, hvilket må forventes at betyde at den skrækkelige amerikanske skifergas skal have lettere ved at komme ind på det europæiske marked.

På det grønne område er der flere sager som Letland skal tage fat i.
For det første skal EU’s CO2-kvotemarked stabiliseres med etablering af den såkaldte markedsstabilitetsreserve.

Og så er energiinfrastruktur og et nyt 10 pct. mål for kabelforbindelserne mellem EU-lande et minimumskrav hvis vi for alvor skal få gang i investeringerne i grøn energi.

Sidst men ikke mindst bliver klimatopmødet i Paris til december en af de vigtigste kommende begivenheder hvor EU må spille en afgørende rolle.

Her vil graden af engagement fra Letlands side være af enorm betydning.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her