Vi tager hul på revision af Økologiforordningen

Vi tager hul på revision af Økologiforordningen
Tirsdag d. 24. starter vi på arbejdet med revision af økologiforordningen som Margrete er skyggeordfører på. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte.
Kommissionen præsenterede i 2014 sit udkast som nu skal igennem både Europa-Parlamentet og Rådet for at kunne blive vedtaget.

Formålet med en fornyet økologiforordning er at styrke og udbrede økologien som har godt fat i mange europæiske lande.

Kommissionens forslag handler blandt andet om at fjerne nogle af de administrative barrierer de økologiske producenter møder og om at gøre kontrolsystemet og økologireglerne mere gennemsigtige for forbrugerne.

Men rigtig mange forslag fra Kommissionen er ikke spor hjælpsomme til at udbrede og skabe et større marked for økologien – tværtimod.

Fx foreslås det at der skal være ekstra økologikontrol af detailbutikker som kun sælger men hverken pakker eller forarbejder fødevarer.

Det vil begrænse antallet af butikker der vil forhandle økologi markant!
Samtidig mangler forslaget krav til økologernes natur- og klimaindsats, og det giver store usikkerheder om produkterne; forbrugerne tror de støtter et produkt som er godt for naturen, men det er uigennemskueligt om det rent faktisk er tilfældet.

Faktisk optager netop natur og klimaindsatsen de fleste økologiske landmænd, de vil gerne konkurrere på det område.

Men der er også meget stor forskel på hvor langt man er med økologien i EU’s forskellige medlemslande, og det er derfor er det et problem hvis ikke det er gennemskueligt om et økologisk produkt også betyder sund natur.

Når vi taler med økologerne i Danmark, mener de at Kommissionens forslag til en ny økologiforordning er så dårlig for udbredelse af økologien at de faktisk håber at forslaget falder.

Der er derfor rigeligt at tage fat på for Margrete frem til der skal stemmes om forslaget i det samlede Europa-Parlament i juli måned.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her