VKO har smadret dansk økonomiOm senest et år er det er slut for VKO. Det er det fordi, det er en kendsgerning, at langt de fleste danskere vil mærke, at regeringen har brugt alt for mange penge og krævet for få ind.
Der skal spares på sygehuse, folkeskole, daginstitutioner og hjemmehjælp.
Vores gigantisk underskud på statens finanser er det største problem.

Når vi så tillægger den stigende ledighed, lav eksport og generel lav vækst er det helt galt.

Regeringen overhørte alle advarsler.
Trods utallige foruroligende signaler lod man både den offentlige sektor vokse, gav skattelettelser til de velbjærgede og hev os med i krige så Fogh kunne blive generalsekretær.

Samtidig undlod regeringen at gennemføre upopulære reformer af dagpengesystemet og efterlønnen. Regeringen fastholdt stædigt, at alt var rosenrødt.

Befolkningen åd det hele råd for der blev jo råd til overforbrug.
De lave renter samt regeringens frigivelse af SP-midler, og de ufinansierede skattelettelser fra 2007 og den i første omgang underfinansierede skattereform, har givet befolkningen et stort økonomisk råderum.

Nu lader de så som om, at alle de penge de sørgede for blev brændt af, og som blandt andet nu står ubrugeligt fastlåst i form af “samtalekøkkener”, og firhjulstrækkere, INTET har at gøre med de penge, der nu skal spares.

-Altså, at det ingen konsekvenser har at overophede sin økonomi, og at det blot er kommunerne, der bruger for mange penge, så derfor skal der nu IGEN spares i kommunerne.

Reference
//perjensen.dk/perjensen.dk