Workshop om patientsikkerhed og antibiotikaresistens

020920132150

Workshop om patientsikkerhed og antibiotikaresistens
Tirsdag d. 24. er Margrete med til at afholde en workshop om patientsikkerhed og bekæmpelse af antibiotikaresistens. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte
Det sker i forbindelse med at Margrete er De Grønnes ordfører på samme emne (en såkaldt egeninitiativrapport fra parlamentet opfordrer kommissionen til at sætte gang i lovgivning på området).

De sidste år er mængden af antibiotikaresistente bakterier steget bekymrende i mange af EU’s medlemsstater.

Det skyldes at forskellige former for antibiotika er blevet anvendt overdrevet både til mennesker og dyr.

Når diagnoser er svære at stille, bliver antibiotikaformer som ”dækker bredt” udskrevet per automatik for en sikkerheds skyld, antibiotika bliver dertil anvendt forebyggende og ikke kun til behandling.

Endelig er antibiotika sågar blevet brugt som ren vækstfremmer i husdyrproduktionen indtil dette blev forbudt i 2006.

Nu står vi med bakterier som har udviklet resistens overfor langt de fleste slags antibiotikaog som kan angribe både dyr og mennesker.

Særligt i husdyrproduktionen hvor slagtedyrene transporteres over mange landegrænser, har vi et kæmpe problem, og der er indtil nu ingen fælles europæisk plan til at håndtere dette.

Der er derfor brug for at EU-Kommissionen og medlemsstaterne følger op med en målrettet indsats på området, og det er hvad vi skal sætte fokus på at udvikle en strategi for den kommende tid.

Nu har Kommissionen lavet diverse undersøgelser på området som skal danne grundlag for arbejdet, så nu er det altså bare med at komme i gang.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her