Erklæring på EU’s vegne i anledning af verdensdagen for pressefrihed, 3. maj 2018


Posted On maj 4 2018 by

I anledning af verdensdagen for pressefrihed, 3. maj 2018,
Download pressemeddelelsen som pdf-fil, med et klik her

I dag fejrer vi verdensdagen for pressefrihed på en for journalistikken vanskelig baggrund. Ytringsfrihed og pressefrihed er under pres rundt omkring i verden.

Angreb på medier og journalister er angreb på demokratiet, på vores allesammens frihed. Vi mindes alle de journalister i Europa og resten af verden, der har mistet livet under udøvelsen af deres erhverv.

Vi opfordrer alle stater til at fordømme vold mod journalister, til at gøre en indsats for at forbedre journalisters sikkerhed, med særlig vægt på kvindelige journalister, og til at indbringe gerningsmænd til og anstiftere af sådanne voldshandlinger for en domstol.

Den Europæiske Union bygger på værdierne demokrati, menneskerettigheder og retsstaten og på frie og pluralistiske medier som knæsat i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Pressefrihed spiller en yderst vigtig rolle for fremme af god regeringsførelse, gennemsigtighed og ansvarlighed. Uafhængig journalistik er afgørende for at sikre, at stater holdes ansvarlige, og for at overvåge de demokratiske processer.

Frie, forskelligartede og uafhængige medier, såvel online som offline, er grundpiller i et pluralistisk og åbent samfund, og de bærer det store ansvar, som det er at garantere offentligheden kontrollerede og korrekte nyheder.

Respekt for ytringsfrihed indgår i alle EU-politikker og -udviklingsprogrammer. EU’s lovgivning, politikker og instrumenter er udformet til at styrke mediefriheden i hele Unionen og gøre information på nettet mere gennemsigtig, troværdig og forskelligartet. EU vil fortsat finansiere målrettede projekter i tredjelande, som forbedrer journalistikkens kvalitet, adgangen til offentlige oplysninger og ytringsfriheden.

Vi fordømmer konsekvent vold mod journalister og vil – både i forbindelse med bilaterale kontakter med tredjelande og i multilaterale og regionale fora – tage afstand fra enhver form for lovgivning, regulering eller politisk pres, som begrænser ytringsfriheden, og tage konkrete skridt for at forhindre og reagere på angreb mod journalister og bloggere, herunder hastehjælp for at beskytte menneskerettighedsforkæmpere i stor fare, undertiden ved hjælp af forflytning.

I dag bekræfter vi på ny EU’s vilje til fortsat at beskytte og fremme menings- og ytringsfriheden som rettigheder, alle kan udøve overalt, på grundlag af principperne om lighed, ikkeforskelsbehandling og universalitet – via et hvilket som helst medie inden for og uden for vores grænser.

I anledning af verdensdagen for pressefrihed, 3. maj 2018,
Download pressemeddelelsen som pdf-fil, med et klik her

Reference

Pressemeddelelser Europæiske Råd og Rådet for EU.
 

Last Updated on: marts 29th, 2024 at 1:40 am, by df-nyt.dk/blog/


Written by df-nyt.dk/blog/


One response to “Erklæring på EU’s vegne i anledning af verdensdagen for pressefrihed, 3. maj 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *