Møde i fællessalen med afstemning ved plenum
One flew over the cuckoo’s nest (1975) (voting scene) //IKKE-sponsoreret presse-information

 
Arbejdsmiljø-krise i klokkernes brise
Hvis en organisation som fx. den danske folkekirke, ikke kan forvalte sit arbejdsgiver-ansvar jvf. Culpa reglen – som en god og fornuftig person, en bonus pater familias, plejer at udvise i tilsvarende situationer, så må man naturligvis hjælpe sådanne organisationer ved at fratage dem økonomisk tilskud / Sponsorater fra det offentlige samt mulighed for, at de kan få anvist arbejdskraft via Jobcentrene. tænker Maria
// IKKE-sponsoreret presse-information
Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt ud forsvarlige (jf. Arbejdsmiljølovens §15). I folkekirken er det derfor menighedsrådet, der har ansvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat af menighedsrådet.
 
//sikkerpånettet.dk – er er bragt til den danske del af internettet af DK Hostmaster og en række partnere som et led i arbejdet med at fremme internetudviklingen i samfundet, skriver man på netmediet, //sikkerpånettet.dk – Der b.la. er sponsoreret af Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Rådet for digital sikkerhed med flere.
//IKKE-sponsoreret presse-information