Dansk OkkultismeKultur

De kloge mænd og koners visdomskilde
I det gamle, Brugsforeningens-blad, fra den 28 Oktober 1941 kan man, paa side 20, læse en artikel med overskriften, Cyprianus – den havde undertitlen: “De kloge mænd og koners visdomskilde”.

Om de “kloge” Mænd og Koner hedder det sig, i gamle Dage,
havde e lært deres sorte Kunstre ved at læse Cyprianus.

Nutildags er der vel mange Mennesker, der ikke aner, hvad Cyprianus er.
Men for bare en Menneskealder siden viste hvert Barn paa Landet, at fortælle om den forunderlige og uhyggelige Troldomsbog, ved vis Hjælp man kunne tvinge den Onde og hans Aander til at tjene sig!

Cyprianus var en lillebitte Bog, fortalte man, og skrevet med røde Bogstaver.
Det kunne koste En Saligheden at læse i den – hvis man da ikke havde gaaet i den sorte Skole eller paa anden Maade faaet Undervisning i dens rette Brug.

Den Onde viste sig nemlig for En, saa saare man lukkede den op.

Hvad kan jeg tjene dig med? Spurgte han.
Og hvis man saa var ukyndig eller ikke kunde hitte paa et langvarigt Arbejde – som f.Eks. at øse en Sø læns med et Sold – Saa han kunde blive opholdt, indtil man kunne faa Hjælp af Bogens Ejer, der maatte forstaa den Kunst at læse baglænds i Cyprianus, ja saa tog han En ved Vingebenet!

Men forstod man at bruge Bogen og træffe sine Forholdsregler, saa havde man i den en Vejledning i Sortekunster som “at vise igen” eller “kyse en Tyv” -og tillige en magisk Lægebog med Raad mod mange Slags Sygdomme hos saavel Mennesker som Kreaturer.

Men den som ejede Cyprianus, gjorde bedst i at skille sig af med den, inden han blev gammel, -for havde han den i sin Besiddelse ved sin Død, var han den Ondes sikre Bytte.

Desværre var det ikke saa lige en Sag at komme af med den lille Troldomsbog. –
Cyprianus skulle sælges, og det for mindre, end man havde givet for den!

Brænde kunne den ikke. Den hæderlige Ild skyede den.
Og kastede man den bort, var den slem til omgaaende at vende tilbage til sin Ejermand.

Dog var der en Chance for at blive af med den i rindende Vand

Dens Ophavsmand var efter et Sagn en hedens Trolmand, Cyprianus i Antiochia.
Han prøvede at faa en kristen Jomfru, Justina, i sin Snarer.
Men hun var den stærke og vandt, og det endte med, at han gik over til kristendommen.

Et Sagn fra Holsten vil vide, at Cyprianus levede i Danmark og var saa ond,
at ikke engang den Onde selv, vilde vide af ham.

Mere om denne artikel kan du læse herunder

Brugsforeningens-bladet den 28 Oktober 1941 (PDF-Fil)

Artiklen fra Brugsforeningens-bladet (PDF-Fil)

Reference
Hjemmesiden //kb.dk /Det Kongelige Bibliotek, Cyprianus
Hjemmesiden //bibliotek.dk /da/work/810010-katalog:000999532/bibliotek.dk // Cyprianus Bog -Ordret optrykt efter den gamle Cyprianus, der for over 100 Aar siden fandtes i Afskrifter iblandt Almuen -Udgivelsesår 1870

For yderlig læsning

Spådomme efter måneden hvori man er født
 
Cyprianus om Spåning i kaffegrums
 
De hyggeligste overnaturlige væsner
 
Okkultisme i Dansk kultur
 

Last Updated on: marts 12th, 2024 at 10:58 pm, by df-nyt.dk/blog/