Aktindsigt i Trykkefrihedsselskabets konference


Posted On nov 11 2014 by

111120141547

Aktindsigt Trykkefrihedsselskabets konference

Aktindsigt i Trykkefrihedsselskabets af konference på Christianborg den 2. november 2014.

Pulje til forfatteres ytringsfrihed blev oprettet i 2004. af Brian Mikkelsen,
der var kulturminister i perioden 2001 – 2008

Rammen for puljen er 100.000 kr. årligt, som afsættes af Satspuljen.

Satspuljemidlerne er tiltænkt projekter, der skal hjælpe samfundets svageste og udsatte grupper.

Ved oprettelsen i 2004. blev det besluttet, at ansøgninger til puljen skulle behandles af Statens Kunstråds Litteraturudvalg, og ved oprettelsen af den nye Statens Kunstfond med virkning fra 1. januar 2014. blev denne forpligtelse overflyttet til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Den konkrete ansøgning blev indgivet ved ansøgningsfristen 1. september 2013.

121120140922

Trykkefrihedsselskabet havde søgt om et tilskud på 100.000 kr.
til gennemførelse af et arrangement med et budget på 124.500 kr.

Statens Kunstråds Litteraturudvalg, som var behandlende myndighed, besluttede at yde et tilskud på 60.000 kr. til gennemførelse af arrangementet den 30. september 2014. der efterfølgende blev ændret til den 2. november 2014. i stedet.

Udvalget har vurderet ansøgningen på baggrund af ordningens støttekriterier og har prioriteret inden for de midler (100.00 kr.), som udvalget har til rådighed og har imødekommet tre ansøgninger om tilskud, der er fordelt forholdsmæssigt det ansøgte beløb.

Nedsættelsen af det bevilliget beløb ser ud til at have ført til et stærkt reduceret program ved arrangementet.

Det oprindelige buget så således ud

Budget
Flybilletter 65.000
Hotel 18.000
Taxa 1.500
Honorar 20.000
Annonce 20.000
Udgifter i alt: kr. 124.500,00
Entreindtægter: 170 x 100,00 = 17.000,00
Vi forventer således et mindre underskud på konferencen på ca. 7.500,00
Samlet tilskudsbehov 100.000 kr.

De fik ikke 100.000 kr. men gennemføre et reduceret arrangement med et tilskud på 60.000 kr.

Trykkefrihedsselskabet har siden 2005. med undtagelse af et enkelt år modtaget støtte fra puljen, –
støtte som de stort set betragter, som en selvfølgelighed.

Tilsagn om bevillingen, finder du her (download)

 
Ansøgning fra Trykkefrihedsselskabet her (Screen dump)

 
[pdf-embedder url=”http://df-nyt.dk/blog/wp-content/uploads/Ansøgning-fra-Trykkefrihedsselskabet.pdf” title=”Ansøgning fra Trykkefrihedsselskabet”]

 
For yderlig læsning.

 
I ‘dagpleje’ hos Trykkefrihedsselskab

 

Last Updated on: juni 13th, 2019 at 7:31 am, by CEZ


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.