Kritik af Oberst Hackel


Kritik af Oberst Hackel
– Det danske forsvar har længe været skandaleramt.

Hvem husker ikke lækagesagen og den fuldslændigt groteske sag om “Jægerbogen” med den falske oversættelse, som blev fabrikeret af forsvarskommandoens egen it-chef og lækkede til pressen.

300920130619

En sag skiftende forsvarsminister ikke har kunnet rette på.
Hverken Søren Gade (også kaldet Tude-Søren) eller eller hans efterfølger Gitte Lillelund Beck havde kræfter eller vilje om at gribe ind i forsvarets ledelse.

Efter regeringsskiftet kom Nick Hækkrup til,
-og straks var der ballader.
Han havde bl.a. fået til opgave at spare 3 mia og lægge forsvarskommandoen ind under forsvarsministeriet og et par af de militære spradebasser var straks på barrrikaderne. Skriver Carsten Halvorsen på sin Blog.

»Der er nogle oberst Hackel-typer, som kører deres egne politiske dagsordener. De er meget besværlige, meget snævertsynede og er efter min bedste overbevisning bestemt ikke nogen gevinst for det danske forsvar,« siger den tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup.

»Det tror jeg godt, at jeg kan sige nu. Det kunne jeg aldrig sige, da jeg sad på posten.« Fortæller B.T. bt.dk

Men nu forholder det sig engang sådan, at her i landet er det forsvarsministeren der er øverste ansvarlige overfor folketinget og ikke Oberst Hackel og hans krigskarle.

Står Hækkerup alene med kritik – NEJ.

Et tilbageblik fra 27. februar 2012
Henning Sørensen, militærsociolog, ph.d., cand.scient.pol., cand.mag. Skriver på Netavisen B.T. /b.dk:

1. Danske topofficerer har politiseret i utilbørlig grad de sidste ti år.

Tillad mig at give nogle eksempler.
Forsvarschef Christian Hvidt imødegik en lodret ordre om at stemme på en NATO-officer som chef for EUs Militærkomité, som krævet af Udenrigsministeriets direktør og Forsvarsministeriets departementschef, men stemte i stedet for på sin finske kollega og jagtkammerat.
Det var ikke alene en undsigelse af demokratisk kontrol med militæret, det var også en hån mod det forsvarsforbehold, som befolkningen havde vedtaget ved en folkeafstemning.

Hans efterfølger, forsvarschef Jesper Helsø, udtalte ved sin tiltræden, at han ville have gjort det samme, for hvilket han burde være blevet pensioneret.

Jesper Helsø undlod også – trods gentaget krav fra forsvarsminister Søren Gade – at informere denne, Folketinget og befolkningen om dræbte danske soldater.

Under forsvarschef Tim Sloth Jørgensen fik vi Jægerbog-sagen med såvel Forsvarskommandoens informations-chefs misinformering af politikere og befolkning som IT-chefens manipulerende oversættelse af bogen til arabisk.

Forinden havde Tim Sloth Jørgensen bedt danske dagblade om selvcensur helt i strid med den danske grundlovs § 77 om ytringsfriheden.

Ved denne politisering har flere topofficerer netop vist sig som utroværdige rådgivere for minister, Folketing og befolkning, Skriver Netavisen B.T. /b.dk

Konklusion
Noget kunne tyde på at Hækkerup ikke står tomhændet med sin kritik

Referance
Netavisen //b.dk /kommentarer/ja-til-demokratisk-kontrol-med-topofficerer#
Netavisen //bt.dk /politik/nu-kan-haekkerup-tale-frit-saa-syg-er-kulturen-i-toppen-af-det-danske-forsvar
Netmediet //halvorsensk.wordpress.com /2013/09/29/nick-haekkerup-som-whistleblower/
Netavisen //nordjyske.dk /nyheder/eksminister-oberst-hackel-typer-i-forsvaret/
Netavisen //politiken.dk

For yderlig læsning

forsvaret-sløser-milliarder-væk
 
It-chef accepterer straf i sag om jægerbog
 
Hjemmesiden //halvorsensk// Nick Hækkerup som whistleblower