En lille bøn om politiker-ansvarlighed

En lille bøn om politiker-ansvarlighed

141120152136

… Kære Mette Frederiksen
Jeg har netop set dig i TV, hvor du talte om, at “der mørke kræfter iblandt os”.

Jeg håber inderligt, at du vil læse denne bøn fra mig, en borger, og tage den med i dine overvejelser i forhold til dit virke som politiker:

Sætninger som “der er mørke kræfter iblandt os” er konstrueret til at skabe frygt for at underbygge en agenda.

Den har ikke virket uden store, menneskelige tab til følge – hvilket vi kan se i USA, som vi har set under nazismen og under fascismen.

Det er en sætning, som selv morderne i Paris har hørt på, og har støttet sig til, for at retfærdiggøre deres gerninger.

Vil du ikke nok være dit ansvar som politiker bevidst og bidrage til, at denne cirkel af had stopper?

Det gøres ikke ved at tage de sidste ejendele fra folk og indlogere dem i telte.

Det gøres ikke ved at forlænge menneskers adskillelse fra deres nærmeste, efter at de mistede hinanden under flugten fra de selv samme mennesker, som begik uhyrlighederne i nat.

Hvis vi behandler de flygtende som undermennesker, bidrager vi blot til at gøde jorden for ekstremisme og fundamentalisme, og på den måde spiller vi lige ind i planen hos dem, der lever af frygt og af at skabe den.

Og det være sig på begge sider af “hegnet”. Det er simpel sociologi.
Jeg nægter at falde ind i en konsensus om, at jeg, som almindelig borger, bare ikke forstår vilkårene for det politiske arbejde.

Jeg ved, at I hver dag balancerer på diplomatiets grænse i forhandlinger og samarbejdsaftaler, der skal varetage et hav af ideologier og overbevisninger.

Men på ét punkt burde det politiske arbejde være såre simpelt: Alle på Christiansborg er ansat af folket til at beskytte vores interesser, og det kan aldrig være i folkets interesse at gentage historien om krig, undertrykkelse og fattigdom.

Så, jeg beder dig, stop med at anvende en skræmmeretorik, som i sidste ende skader os alle sammen.
Marianne Myung Rosengren Paçarada


Opdateres
Når et eventuelt svar fra Mette Frederiksen modtages, vil det blive lagt ind, herunder.

161120152044


141120152218

“Fjenden er frygt. Vi tror, det er had; men det er i virkeligheden frygt.”
– Citat af Mahatma Gandhi.
Ordet “Terror” betyder; “At skræmme eller at gøre bange”.

For yderlig læsning

Europa-Kommissionen optrapper indsatsen mod voldelig ekstremisme

071020111620