De hyggeligste overnaturlige væsner

De hyggeligste overnaturlige væsner

Dansk Kultur
Dansk Kulturhistorie rummer mange fortællinger om overnaturlige væsner og sære skikkelser, og når man sådan sidder og studerer de gamle magiske bøger så kommer tanken en gang imellem, om det ikke var noget for Dansk Folkeparti at foreslå oprettelsen af en kultur-kannon.

Konservativ Kultur
Kultur-kannoner var så umådelige populære i de gode gamle dage, da de danske konservatives, Brian Mikkelsen var hersker over kulturen, -og bl.a. fik oprettet en pulje på 100.000 kroner af tipsmidlerne / Satspuljemidlerne, til fremmelse af dansk ytringsfrihed. Satspuljemidlerne er tiltænkt projekter, der skal hjælpe samfundets svageste og udsatte grupper.

Nisser var Djævlens værk
Den tyske munk og reformator Martin Luther (1483-1546) instruerede præsterne i skriftet “Tischreden”, om at de skulle mane nisser ud af hjemmet – ganske lig en eksorcist, der uddrev djævle og dæmoner.

Men nisser var svære at slippe af med, og skriftlige kilder fra 1500-tallet fortæller om præster, som ærgrede sig over, at folk i “tyk vildfarelse” troede på “huslige spøgelsesnisser”.

Kirken nøjedes imidlertid ikke altid med at ærgre sig
Danmarks officielt sidst dømte heks, Anne Palles, tilstod, at en “Niels Goddreng”
boede på hendes gård i skikkelse af en hest.

Anne Palles Født: 1619 Død: 4. april 1693, Nykøbing Falster, blev henrettet for trolddom den 4. april 1693. // Historienet.dk

De gode gamle bøger
I Trolddomsbøgerne, Cyprianus som siges at være “De kloge mænd og koners visdomskilde” der går i arv, og har tråde helt tilbage til Thascius Caecilius Cyprianus, biskop, kirkefader, helgen, kristen martyr født år 200 i Karthago / Tunesien.

Iflg. folketroen var bøgerne skrevet med røde bogstaver.

NISSEN
Den hyggeligste og gemytligste af de overnaturlige Væsener, hvormed vort Land efter manges Anskuelse er befolket, er ubetinget Nissen eller Gaardbonis, som han også benævnes.

Nissen Fremstilles i Almindelighed som en lille Mandsling med et stort hvidt Skæg.
Hans Klædning er en grov graa Vadmelskofte, og på Hovedet bærer han en spids rød Hue med Kvast.

– Han er tidlig og sent paa Færde og tillader sig undertiden i Huset hvor han har taget Ophold, de mest overgivne Løjer, men fortrædeligheder ingen, når man blot lader ham være i Fred; ja, på Steder hvor han nyder god Behandling, er han til overordentlig Hjælp og Nytte. –

Naar han Juleaften faar sit Fad Risengrød med en god Klat Smør i, kan man sove rolig, thi Nissen skal da nok holde Huset i Orden og sørge for, at der ingen Fortræd sker. –

Han fejer Køkkenet for Pigerne, renser Stalden, opsamler det spildte Foder og fodre Kreatuerne, saa de altid er ved godt Huld og gør sig i det hele taget paa mange Maader nyttig og uundværlig.

Men paa den anden Side forstaar han ogsaa at hævne sig, naar han bliver drillet eller forudlempet. –

Har en af Folkene fortrædiget ham, da vil dennes Ophold i Huset Dag paa Dag blive forbitret og uudholdeligt. –

Hans Arbejdsredskaber er ikke at finde, naar han skal bruge dem. Foret paa hans Klæder er vendt udad. Lagnerne i hans Seng er lagt dobbelt eller Bundbrædderne løse. –

Kort sagt: ved Tusinde smaa Drillerier, som dog alle har et pudsigt Præg over sig, søger Gaardbonis at hævne sig paa den, der har vakt hans Mishag.

Men som Regel er han dog nem at forsone, og naar han mærker, at hans Uven gør sig Umage for at komme paa bedre Fod med ham, da glemmer han hurtigt sin Vrede og bærer intet Nag i Fremtiden.

Gaardbonis er som Regel yndet og afholdt, og i den Ejendom, hvor han har til Huse, bor Lykke og Tilfredsahed i Almindelighed i fulde Maal.

Ærbødig hilsen Cyprianus
Mor Gunhilds Store komplette Drømme- og Spaabog udarbejdet efter den oldgamle Cyprianus. Winters forlag, udgivet først i 1950erne.

Referanceliste

Historienet.dk
 
Anne Palles – Wikipedia, den frie encyklopædi
 
Trolddomsbøgerne, Cyprianus

For yderlig læsning

Spådomme efter måneden hvori man er født
 
Cyprianus om Spåning i kaffegrums
 
De kloge mænd og koners visdomskilde
 
Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide