Åbenhedspolitik i medicinalsektoren: En sejr for patienter i hele EU

Parlamentet godkender ny åbenhedspolitik i medicinalsektoren: En sejr for patienter i hele EU

Et markant flertal i Europa-Parlamentet har her til aften godkendt en ny EU-lov om kliniske forsøg. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken har forhandlet på vegne af De Grønne i parlamentet og er stolt over resultatet som nu foreligger efter 4 års arbejde og nogle lange indimellem også bistre forhandlinger.

David har besejret Goliat i dag.
At parlamentet giver grønt lys er en stor sejr for Europas borgere som nu får knæsat reel åbenhed i medicinalsektoren og lovsikring af troværdig kontrol så medicin virker og ikke først og fremmest er en pengemaskine for en totalt profitorienteret medicinalindustri, siger Margrete Auken.

Margrete Auken har lige fra begyndelsen været drivkraften bag en række forbedringer af den eksisterende lovgivning så offentligheden fremover får adgang til forsøgsprotokoller fra de kliniske forsøg og derved kan tjekke medikamenters sikkerhed og effektivitet.

Mange af forslagene er med dagens afstemning blevet til europæisk bindende lov (forordning), og det er en stor sejr.

De kliniske forsøgsrapporter som indeholder vigtige informationer om præparater, bliver fremover offentligt tilgængelige på en ny stor EU-database.

Derved kan alle, læger, uafhængige forskere, journalister og andre, kigge medicinalindustrien i kortene og sikre sig at medicinen virker bedre end den der allerede er på markedet, siger Margrete Auken.

Men kampen er langt fra slut, og den nye EU-lov er reelt kun første skridt i bestræbelserne for at sætte europæiske borgere og patienters helbred før multinationale medicinalkæmpers profit.

De aktuelle forhandlinger om en handelsaftale med USA har allerede bragt “Big Pharma” på banen for at udvande loven.

“Store amerikanske medicinalfirmaer står på spring og har specifikt sat en tilbagerulning af vores nye åbenhedspolitik højt på deres ønskeliste.

Det er endnu en grund til at forholde sig meget kritisk til de ugennemsigtige forhandlinger der lige nu foregår mellem EU og USA, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her