Åse Clausen Bjerg, Hende med gips-armen

Åse Clausen Bjerg, Hende med gips-armen-

En lidt pinlig erkendelse
Jeg er ked af at sige, at i den tid, jeg jar været handikappet og har været nødt til at køre med bussen flere gange om dagene, at i at man ikke kan holde fast i bussen og få kortet op af pungen med en hånd.

Grove og uforstående
I begyndelsen var det kvinder, der var grove og uforstående over for problemet, senere kom mændene med. Det lød på retorikken, at de havde talt sammen: Hende med gips-armen

En tilståelse
Det værste er dog, at jeg må tilstå, at udlændingene stort set i hele forløbet har været flinke og medgørlige.

Skammer sig ikke
Nej, jeg skammer mig ikke over at være dansker, men dette her er dog en lidt pinlig erkendelse.

Måske burde hun
“Som jeg vist har bemærket, havde jeg i mine yngre dage en afrikansk mand i nogle år.” Åse Clausen Bjerg den 4. juni kl. 14:58 · København -FaceBook public.

Erindringer
Jeg skriver bl.a. i mine Erindringer, som snart udkommer, om forskellen på afrikansk tankegang og opfattelse af kvinde, og det, som vi har lært. Åse Clausen Bjerg -FaceBook public

Referenceliste

Screen dump -En lidt pinlig erkendelse

Screen dump -Måske burde hun

Åse Clausen Bjerg, FaceBook public

For yderlig læsning

Dansk Folkeparti vil bandlyse spindoktorer
 

Tv2 ringer –Åse demonstrere
 

Kvindebevægelsen Q Freedom og den skjulte dagsorden