Åbent brev: Kan vi være fælles om at slå ned på diskrimination af offentligt ansatte?


Åbent brev: Kan vi være fælles om at slå ned på diskrimination af offentligt ansatte?
Sendt 22. november 2010 af Dennis Kristensen

Kære Bertel Haarder
Efter et par dage med en meget hektisk debat om tørklæder og det frie sygehusvalg tillader jeg mig at sende et åbent brev om sagen. For jeg synes, der mangler et aspekt, som bekymrer mig og – tror jeg – tusinder af offentligt ansatte, herunder offentligt ansatte med anden etnisk baggrund end dansk.

Jeg tror, at det frie sygehusvalg er en god ting, og jeg er sikker på, at dine bemærkninger om frisind i sagen om tørklæderne i sygehusvæsenet er ærlige og rigtig godt ment. Men jeg sidder alligevel tilbage med følelsen af, at der mangler noget i budskaberne.

Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke lukker øjnene, når vi ser små racistiske eller fremmedfjendske handlinger og ytringer i det offentlige rum, herunder på vores sygehuse. Jeg tror, at vi i den offentlige sektor desværre oplever flere og flere af disse små ubehagelige episoder i hverdagen – hvad enten det er ønsket om hvidt – og ikke frit – sygehusvalg, hvid hjemmehjælp eller hvide pasningsordninger.

I mine øjne skal vi i den offentlige sektor stille krav til de ansatte om at kunne kommunikere på dansk. Vi kommunikerer også ved hjælp af ansigtet, og derfor skal ansigtet i mine øjne være synligt på offentligt ansatte. Men derudover skal vi ikke blande os i, hvorvidt ansatte ønsker at bruge tørklæde eller ej.

Det udvidede frie sygehusvalg kan i sagens natur bruges til at få behandling eller operation på et andet sygehus. Det samme kan det frie valg i ældreplejen bruges til. Og tilsvarende i valgmulighederne indenfor børnepasning og andre områder.

Der er sund fornuft i at tænke individuel indflydelse på velfærds- og serviceydelser i et moderne velfærdssamfund. Ja jeg tror, at det er tvingende nødvendigt at tænke i håndholdt velfærd frem for samlebåndsydelser, hvis opbakningen til velfærdssamfundet skal opretholdes i et så velstående samfund som det danske.

Så langt, så godt.
Alligevel ser vi episoder dagligt i vores hverdag. Det er vigtigt, at danskerne valgmuligheder ikke fører til diskrimination af de, der på vores alles vegne arbejder ansigt til ansigt med syge, handicappede, børn, ældre og udsatte.

Vi har en lovgivning mod diskrimination af minoriteter i det danske samfund. Jeg mener, at vi i den offentlige sektor har en naturlig og ekstra forpligtelse til at modarbejde ethvert tilløb til diskrimination på grund af køn, alder, handicap, etnisk baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning, politisk holdning osv. Og det udelukker selvfølgelig, at borgerne lovligt kan efterspørge ‘hvide sygehusafdelinger’, ‘hvide taxaer’, ‘tørklædefri skoler’ eller ‘hvid ældrepleje’.

Som offentligt ansat kan man ikke tillade sig at spørge om grunden til et ændret sygehusvalg eller skolevalg. Men vi bør være bevidste om, at det er helt uacceptabelt og faktisk også ulovligt, hvis og når borgere udtaler sig i strid med diskriminationsforbuddet.

Jeg havde gerne set denne melding fra dig. Jeg tror, at mange offentligt ansatte i deres hverdag har set og oplevet for mange små ubehageligheder til at man kan bagatellisere problemet med henvisninger til det danske frisind.

Vi bør være enige om at slå ned på diskrimination. Og at det har sine konsekvenser, hvis man diskriminerer andre medborgere. Vi bør også være enige om, at offentlige institutioner altid bør politianmelde racistisk eller diskriminerende behandling af offentligt ansatte.

Hvis den ansvarlige minister sammen med faglige organisationer i den offentlige sektor vil stå sammen om disse synspunkter, så tror jeg, at det vil være et særdeles vigtigt signal. Det er ikke så afgørende om det bliver en større kampagne eller en mindre fælles udtalelse. Men jeg tror, at der er stort behov for det fælles signal. Et signal, der siger klart og hørbart nej til diskriminationen.

Kære Bertel  Haarder. Det ville glæde mig, hvis du ville indgå i en snarlig drøftelse om dette. Jeg tror, at mange faglige organisationer gerne ville være med.

Men venlig hilsen
Dennis Kristensen
Forbundsformand, FOA