Adgang til medicin for alle

Adgang til medicin for alle
Torsdag mødes ordførerne for Parlamentets rapport om adgang til medicin for sidste gang. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete vil som de Grønnes ordfører kæmpe til det sidste for ordentlig transparens om prisdannelsen for medicin, mere fair priser og bedre af de eksisterende muligheder for at presse medicinpriserne nedad.

I dag tjener medicinalindustrien grotesk meget på livsvigtig medicin – ofte uden at EU’s medlemslande kan tjekke om prisen afspejler de reelle udgifter til fx forskning eller som det ofte er tilfældet – til markedsføring.

I dag forlænges patenter unødigt lang tid, og det gør det endnu vanskeligere at skabe fair konkurrence.

Dertil kommer at de alt for høje priser udhuler sundhedsvæsnernes budgetter med nedskæring af sundhedspersonalet som vi ser det i Danmark og andre nordeuropæiske lande og med mindre behandling som vi ser det i Sydeuropa.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her