Afskaffelse af efterløn øger IKKE beskæftigelse

Afskaffelse af efterløn øger IKKE beskæftigelse
Afskaffelse af efterlønnen øger nemlig IKKE pr automatik beskæftigelsen, men i sig selv kun arbejdsudbuddet dvs. skaber flere arbejdssøgende.
De kan kun komme i beskæftigelse, hvis EFTERSPØRGSLEN efter arbejdskraft vokser tilsvarende. Men en sådan voldsom øget efterspørgsel efter arbejdskraft er der i den nærmeste årrække INGEN udsigt til, fordi der i forvejen er en bruttoledighed på 170.000 og fordi ledigheden tværtimod vil forblive vedvarende høj en række år frem.

Vedvarende høj ledighed en række år.
Skal efterspørgslen efter arbejdskraft på kortere sigt vokse så markant, at der kan opsuges et merudbud af arbejdskraft på over 100.000 personer, kræver det en tilsvarende stigning i den samfundsøkonomiske efterspørgsel, så der produceres mere og dermed ansætte flere.

Men en sådan efterspørgselsstigning kan kun komme fra stigende eksport, stigende privat forbrug og investeringer og/eller stigende offentligt forbrug og investeringer.

Men som tingene ligger i dag tegner udviklingen ikke lyst på nogen af områderne.

Reference
henrikherloevlund.dk/artikler/Afskaffelseefterloenintetvidundermiddel.doc

Læs mere på henrikherloevlund.dk

For yderlig læsning
Læs om Arbejdsløsheden der stiger – Læs det HER