Afstemning om FN’s verdensmål

Afstemning om FN’s verdensmål
Tirsdag er der afstemning i miljøudvalget om EU’s handlingsplan for
at leve op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Målene har indflydelse på stort set alle EU’s politikområder fordi de ikke blot angår de overordnede ambitioner om en bedre verden, men også konkret drejer sig om sundhed, velfærd, økonomisk vækst, klimaforandringer og miljø.

Rapporten skal sikre at målene er en integreret del af alle fremtidige initiativer fra EU.

For yderlig læsning

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her