Afstemning om handelsaftalen CETA

Afstemning om handelsaftalen CETA
Onsdag stemmer Parlamentet om den omstridte handelsaftale med Canada.

Den Grønne Gruppe går ind for frihandel, men vi kan under ingen omstændigheder acceptere den deregulering der reelt er indeholdt i CETA. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Oprettelsen af en ‘privat’ domstol der skal dømme om udenlandske investorers rettigheder i forhold til den lovgivning stater indfører (det såkaldte Investment Court System) hviler på et usikkert retsgrundlag i forhold til de bindende europæiske traktater.

Det er et demokratisk grundprincip at det er staten der har lovgivningskompetencen.

Hvis lovgivere altid skal tage sig i agt for mulige sagsanlæg, risikerer det at svække fremtidige lovforslag der sigter på omfordeling af ressourcer, højere miljøstandarder eller beskyttelse af borgeres sundhed og arbejdstagerrettigheder.

Canada har udfordret EU’s miljølovgivning igennem WTO flere gange og er fundamentalt imod miljøindsatser som kemikalieprogrammet REACH og pesticidregulering.

Under forhandlingerne til CETA har Canada med succes undermineret EU’s direktiv for brændstofkvalitet og dermed tvunget EU til at åbne op for import af fossile brændsler fra tjæresand.

I aftalen indgår også en hensigt til at harmonisere GMO-regler hvilket i praksis kan betyde at EU ikke længere vil kunne benytte sig af forsigtighedsprincippet.

Der er ingen tvivl om at Margrete og de Grønne stemmer nej til CETA onsdag morgen!

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her