Afstemninger i Borgerklageudvalget

Afstemninger i Borgerklageudvalget
På tirsdag er der flere afstemninger på dagsordenen i Borgerklageudvalget (PETI). Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Deriblandt den udtalelse om Marrakesh traktaten (om blinde, svagsynede eller på anden måde synshandicappedes adgang til læsestof) som Margrete er ordfører på.

Udtalelsen skal gives til JURI – Retsudvalget er det ansvarlige udvalg for selve forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om læsevenlige materialer for synshandicappede.

Dette emne har Margrete arbejdet med i mange år, og det er godt at se at det omsider bliver til lov.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 


Udvalget for borgerklager
 
Retsudvalget – JURI