Ak- ja … den varme, den varme

Ak- ja … den varme, den varme
»I dag er den høje mindsteløn en barriere for at få nydanskere og indvandrere i arbejde. Så hvis vi skal trække indvandrerne ud af ghettoerne og ind på arbejdsmarkedet, bliver man nødt til at se med friske øjne på indslusningsløn.

Det kunne eksempelvis være halvdelen af mindstelønnen i det første halve år, men det må bero på forhandlinger,« siger integrationsordfører Karsten Lauritzen (V) og understreger, at formålet er, at virksomhederne efterfølgende ansætter nydanskere på almindelige vilkår.

Venstre ønsker indslusningsløn indført allerede i forbindelse med næste års offentlige overenskomstforhandlinger. – Og stritter fagbevægelsen imod, er Venstre åben over for at lovgive om det.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg tager godt imod forslaget:
»Jeg håber da, at arbejdsmarkedets parter vil drøfte forslaget seriøst.
Jeg synes i hvert fald, at det lyder interessant,« siger hun

For yderlig læsning
Læs mere … Støjbergs søde sommer drømme