Assens havn en aktivitets resource

Assens havn en aktivitets resource
Manglende visioner i Assens Kommune, handlingslammer tilsyneladende byen Assens.

-JEG VIL hævde, at havnen i Assens har betydeligt større udviklingspotentiale end Bogense havn.

Men det hjælper ikke, når politikerne og de ledende embedsmænd er så dumme,
at de ikke fatter det og i stedet solder 23 mio kr. op på Pulsen.

Lige nu er det røde rådhus på havnen igen kommet på byrådets dagsorden,
fordi det stadig ikke kan sælges.

Det tror da pokker, når der ikke er noget liv på havnen, som er Assens perle. Skriver Carsten Halvorsen på sin Blog halvorsensk //halvorsensk.wordpress.com

Hvor han også nævner en lang række initativer som kunne iværksættes herunder f.eks. en fiskehandel, et røgeri, restauranter og butikker på midtermolen.

– Det røde pakhus kunne åbnes, og der f.eks. kunne indrettes galleri og glaspusteri.
Ja der kunne endda plantes træer forskellige steder, vil jeg mene.

Ligevis kunne der opføres attraktive boliger på nordre mole evt. med egen bådebro. Et par husbåde ville også pynte og skabe liv. Skriver Carsten Halvorsen.

Det omtalte usælgelige røde rådhus kunne måske også anvendes til sprogskole og flygtningecenter.

Mulighederne er mange – visionerne tilsyneladende små.
For mere end 40 år siden, i perioden 1969-1973, ankom ca. 3.000 polsk-jødiske flygtninge til København, fra Polen.

180920131110

En stor del blev indkvarteret på flygtningeskibet Skt. Lawrence i Københavns Havn,
hvorfra turen gik videre ud i det danske samfund.

190420151227
 
Læs mere i folderen Flygtningene fra ´69 [pdf]
 
Flygtningene fra 69 [pdf]
 
Og på netmediet jewmus.dk

For yderelig læsning

Havnefarcen fortsætter
 
Min største beundrer
 
Bogense vs. Assens