FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon gæster parlamentet

Ban Ki-moon gæster parlamentet

FN’s post-2015 mål og EU’s input hertil er på dagsordenen onsdag 27. maj når FN’s generalsekretær, Ban Ki-Moon, besøger Parlamentet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Det er ikke tilfældigt at Ki-Moon er kommet til Parlamentet netop nu.

2015 er udnævnt som europæisk udviklingsår, hvorfor generalsekretæren udover Parlamentet også besøger Rådet og Kommissionen.

FN’s bæredygtige udviklingsmål efter 2015 skal vedtages blandt andet med EU’s input vedtaget i 2013.

Her har man forholdt sig til at der dels er sket en dramatisk positiv økonomisk udvikling i nogle udviklingslande mens afstanden mellem rige og fattige er vokset i store dele af verden.

Samtidig medfører de globale klimaforandringer at nogle udviklingslande kæmper med klimatrusler
fra både ekstrem tørke til oversvømmelser, storme og generelt mere ekstremt vejr.

Alt dette betyder også at vi får stadigt flere klimaflygtninge.
Fra den Grønne Gruppe deltager vi dels gennem parlamentsarbejdet, dels gennem direkte deltagelse idet franske Eva Joly er medlem af FN’s Kommission for reform af international firmabeskatning.

Skatteunddragelse af internationale selskabers store skatteunddragelser
er et problem i hele verden og ikke mindst i udviklingslande.

Samarbejde om en ordentlig skatteopkrævning i værtslandene kan blandt andet give midler til
at finansiere nogle af de indsatser som i dag er fuldstændig afhængige af udviklingshjælp.

Du kan læse mere på FN’s post 2015 hjemmeside

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her