Bedre barsel til alle


Slagsmålet om nye regler for barselsorlov på europæisk plan er i fuld gang

14 ugers barselsorlov
Så meget barselsorlov har en europæisk kvinde ret til ifølge et 18 år gammelt EU-direktiv. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Men udviklingen er løbet fra den gamle EU-lovgivning, i Danmark har kvinder som udgangspunkt f.eks. ret til 18 ugers barselsorlov, og derfor har Kommission, Ministerråd og Europa-Parlament i de sidste to år forhandlet om et nyt direktiv.

Det har imidlertid udviklet sig til noget af et hundeslagsmål.
På den ene side står Kommissionen, der har foreslået 18 ugers barsel, dog ikke med fuld løn – på den anden side står vi og den øvrige venstrefløj i Europa-Parlamentet, der gerne ser minimum 20 ugers barsel med fuld løn samt at noget af barslen øremærkes til faderen.

Et af de helt store spørgsmål er, hvad det vil koste at forlænge barselsorloven, og det er omdrejningspunktet for en høring i denne uge i Parlamentet.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF