Bedre implementering af miljølovgivning

Bedre implementering af miljølovgivning
Mandag mødte miljøudvalget Kommissionen til en diskussion om status på implementering af EU’s miljølovgivning og hvordan den forbedres. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
I begyndelsen af februar fremlagde kommissionen en statusrapport for hvert medlemsland, hvor implementeringen af miljølovgivningen bliver vurderet.

Danmarks største problem er belastningen af naturen på grund af de intensive landbrug: 60% af landets arealer er under plov.

Især fremhæves den alt for høje belastning fra pesticider og næringsstoffer – den skal ned.

Derudover lægger rapporten vægt på nødvendigheden af at luftkvaliteten, særligt i byerne, forbedres.

Men vi får ros for Danmark hvad vi leverer inden for affaldsforebyggelse, cirkulær økonomi samt for den offentlige deltagelse i miljørelaterede beslutningsprocesser.

Læs rapporten her

Landerapport for Danmark

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her